3 vanliga misstag i hälsomätningar

“Det som mäts blir gjort” är ett slitet uttryck. Vi möter många företag som vill mäta hälsa för att öka välbefinnande och produktivitet. Tyvärr är förväntansbilden ofta fel och misstagen många.

Det är klokt att mäta det som är viktigt. Lika viktigt är det att mäta rätt, så att man följer upp som var tänkt i grunden. För att mäta det som är viktigt behöver både företag och individer gå till botten med vad man vill uppnå. Vi som fokuserar på företagens välbefinnande ser många göra misstag. Här är tre exempel:

1. Låg sjukfrånvaro speglar inte välbefinnande

Det finns fortfarande företag som följer upp sjukfrånvaro som ett mått på organisationens välbefinnande. Eller så gör man hälsoundersökningar och pulsmätningar med en förväntan att personalen ska må bättre och bli mer engagerade. 

2. Kartläggning ger ökat välmående = falskt!

Svenska företag slösar varje år hundratals miljoner kronor på isolerade och verkningslösa hälsoundersökningar och andra kartläggningar. Att medarbetarna ska må bättre av en kartläggning är en falsk förhoppning som ibland odlas av marknadens aktörer med tydliga kommersiella intressen.

3. Mät inte sådant som inte går att påverka

Att mäta sådant som individen själv eller företaget inte kan påverka ger inte några bra förutsättningar för utveckling. 

Vad är hälsa för er?

För att mäta hälsa så kan vi börja med att definiera hälsa. Efter ett kort resonemang kommer de allra flesta fram till att välbefinnande inte är samma sak som avsaknad av sjukdom (medicinsk diagnos). 

God hälsa innebär enligt WHO:s definition totalt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom, vilket förstås är en hög ambitionsnivå. Om man vill mäta hälsa är det klokt att ha detta perspektiv eftersom man då i större utsträckning kommer att mäta rätt saker inom rätt område. 

Mät det som går att påverka och se till att påverka det

Det är klokt att mäta sådant som går att påverka genom ändrat beteende. Ett exempel bland många är att mäta symtom som sjukfrånvaro och lågt engagemang (vilket förstås kan vara motiverat ibland). Det är bättre att mäta det som ligger närmare individen och beteenden som om de ändras kan bidra till att minska symtom eller det som orsakat symtomen. 

Nästa steg är att göra insatser som underlättar för medarbetare att göra de beteendeförändringar som krävs. Om dessutom ledning och chefer är tydliga med att det är önskvärt, berättar hur det kan gå till och sänker trösklarna för beteendeförändringarna skapar ni goda förutsättningar för att det ska bli verklighet.

Hur mäta hälsa?

Hur ska man då göra för att mäta på företaget? 

 • Bestäm varför ni ska mäta
 • Bestäm vad som är viktigt att mäta
 • Förankra det i organisationen
 • Välj rätt utfallsmått i mätningen
 • Mät det som kan påverkas
 • Mät bara när ni vet vad ni ska göra med resultatet
 • Mät rätt – inte mer
 • Räkna och analysera

Att bara mäta hälsa som isolerad aktivitet leder inte till bättre välbefinnande. Med andra ord: allt som mäts blir inte gjort! Men genomtänkta beteendeförändringar som bygger på mätningar och som mäts över tid kan leda till bättre hälsa.

Om du vill läsa mer om att mäta hälsa, läs här.

Vill du prata med oss om hur du kan mäta rätt, inte mer? Lämna din mail så kontaktar vi dig!

  Vill du ha mer info?

  Meny