7 framgångsfaktorer för hälsa – enligt senaste forskningen

Här på bloggen har vi tidigare skrivit om framgångsfaktorer inom företagshälsa. Nu bjuder vi på en uppdaterad sammanfattning av en nyligen publicerad litteraturgenomgång som visar vad forskningen säger om hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Litteraturgenomgången baseras på studier gjorda 2012-2017.

 Generella rekommendationer för effektiva hälsoinsatser

 1. Hälsoprogram som genomförs med hög kvalitet och som systematiskt bevakas och utvärderas ger högre effektivitet.
 2. Hälsoprogram bör vara breda och innehålla sånt som både riktar sig till individer och till hela organisationen. Oavsett om det gäller psykisk eller kroppslig hälsa finns det inte evidens för att rekommendera specifika och isolerade insatser.
 3. Anpassa programmet till de berörda målgrupperna och ta hänsyn till människors situation på arbetsplatsen.
 4. Att skapa delaktighet hos ledning, chefer och medarbetare är en viktig framgångsfaktor, både i utvecklingen av hälsoprogram på arbetsplatsen och i genomförandet av dem.
 5. Det finns starka bevis för att styrketräning på arbetsplatsen minskar smärta och problem i rygg, axlar och nacke. Däremot är de vetenskapliga bevisen för att höj- och sänkbara bord ger effekt motstridiga. Två högkvalitativa studier visar ingen minskning av nacke- eller ryggbesvär medan en studie av medelgod kvalitet visar positiv effekt av höj-/sänkbara bord.
 6. Mindfulness och kognitiv beteendeträning hjälper till att reducera stress.
 7. Även organisatoriska anpassningar som flexibla arbetstider minskar stressen.

Antalet väldesignade studier inom företagshälsa ökar

Antalet väldesignade studier har som gjorts i området under perioden 2012-2017 är avsevärt högre än perioden 2006-2012. Det hjälper oss att bygga mer kunskap om hur ett effektivt hälsoarbete ska bedrivas. Hela litteraturgenomgången hittar du här.

Tips för ett bättre hälsoarbete i vardagen

Det kan förstås vara så att det finns effektiva hälsoinsatser som av olika skäl inte har vetenskapligt stöd. Din och företagets tid såväl som pengar är dyrbara resurser och det är klokt att börja med insatser som har bevisad effekt. Om du sedan vill chansa så gör det med kalkylerad och medveten risk.

Många av de generella rekommendationerna ovan är enkla att genomföra. Vårt tips är att välja bort hälsoinsatser som inte har någon evidens eller där evidensen är svag. Välj istället insatser som har bevisad effekt och tillämpa de generella rekommendationerna för effektivt hälsoarbete.

Vill du lära mer om framgångsrikt hälso- och friskvårdsarbete? Lämna din mail så kontaktar vi dig!

  Vill du ha mer info?

  Meny