7 vanliga misstag att undvika när du tar fram en hälsostrategi

En hälsostrategi hjälper dig att gå från slumpvisa aktiviteter till ett läge med verkliga och önskade effekter. Men undvik de vanligaste misstagen.

Innan du kastar dig över det spännande arbetet med att ta fram en hälsostrategi vill vi dela med oss av de vanligaste misstagen vi har sett företag göra genom åren.

1. 50% av företagen har ingen strategi

Först på listan över misstag är att inte ha en strategi överhuvudtaget. 50% av företag saknar en strategi för hälsoarbetet (AON). Vi möter många företag där HR har påbörjat framtagandet av en strategi men av olika skäl avbrutit det arbetet. Det finns alltid bränder att släcka och utvecklingsarbete skjuts lätt på framtiden. Inte bara en gång utan många, inte bara ett kvartal utan flera. Vardagen blir hotet mot utveckling.

2. Hälsostrategin har ingen koppling till affären

Hälsostrategin har ingen eller otydlig koppling till hur den ska bidrar till att nå verksamhetens affärsmålen och övergripande affärsstrategi.

3. Hälsostrategin saknar konkretisering

Hälsostrategin är alltför övergripande och saknar konkretisering. Det gör det svårt att agera på rätt saker i vardagen. I klartext: hälsostrategin styr inte mot rätt beteenden och skapar därmed inte heller förändring.

4. Hälsostrategin saknar viktiga komponenter

Strategin saknar viktiga delar som en tydlig nulägesanalys, fokusområden, en handlingsplan och en kommunikationsplan.

5. Ägandeskap och resurser

När det saknas tydliga roller, resurser och ansvar för hälsostrategins genomförande blir hälsostrategin en pappersprodukt och skapar ingen effekt.

6. Hälsostrategin är karvad i sten

Du och dina kollegor gör jobbet med att ta fram en hälsostrategi. Sen blir den liggande. Hälsostrategin revideras inte för att matcha nya förutsättningar internt och externt.

7. Förankringsgrad och implementering

Det är vanligt att hälsostrategier stannar vid några power point-bilder eller genomtänkta formuleringar i ett dokument. Förankring hos ledning, chefer och medarbetare är nödvändig för att strategin ska ge önskvärd effekt. Graden av förankring kan variera och behöver följas upp. Använd frågorna nedan för att bedöma var ni befinner er:

  1. Finns hälsostrategin nedtecknad?
  2. Känner alla i organisationen till den?
  3. Förstår alla hälsostrategin?
  4. Ägande. Tror alla på hälsostrategin och ställer de upp på den?
  5. Efterlevnad är nyckeln till att skapa effekt. Görs rätt saker för att ta er till målet?

Är du nyfiken på vad du kan vinna på att ta fram en hälsostrategi, läs mer i denna artikel.

    Vill du ha mer info?

    Meny