Artros – en växande folksjukdom

Twitch projektledare Emelie kom till Twitch med bakgrund inom primärvården som leg. fysioterapeut. Inom primärvården tog hon var dag emot 10-14 patienter och undersökte samt behandlade muskulo-skeletala besvär. En stor andel av dessa patienter var män och kvinnor i 45-66 års ålder som enligt dom själva helt plötsligt fått gradvis smygande besvär av höfter och knän. Patienterna letade själva anledningar och Emelie som dess vårdgivare likaså. Efter en grundligt genomförd undersökning tillsammans med en anamnes kom hon vanligen fram till en och samma slutsats: en begynnande artros.

Vad är artros

I FYSS 2015 definierades artros som ”.. ett samlingsbegrepp för ledsjukdom som kännetecknas av smärta och försämrad ledfunktion, följt av försämrad broskkvalitet och därefter förlust av ledbrosk i leden, inflammation i ledhinnan och förändringar i benstrukturen” [1]. Artros (grekiska för sjuk led) kan orsakas av olika faktorer, så som övervikt, tidigare trauma och till viss del gener. Det finns en ökad risk i takt med stigande ålder, kroppsvikt och långvarig felaktig belastning [1].

Vilka är symptomen

Symptomen vid artros kommer ofta smygande. Det är vanligt att den drabbade har perioder med mer smärta för att sedan stundtals vara helt smärtfri. Detta skov-liknande tillstånd gör att diagnosen ofta dröjer och att smärtorna i början inte tas på allvar. Individer som drabbas kan uppleva artros olika men de vanligaste symptomen är smärta främst vid aktiviteter som belastar leden, stelhet samt minskad rörlighet. Ofta börjar sjukdomen i en led för att vid senare skede vanligen förekomma i flera av kroppens leder. Leden kan också bli inflammerad i perioder och den drabbade blir då svullen och ytterligare rörelseinskränkt [2]. Som en sekundär effekt till artros ses ofta muskelsvaghet och nedsatt balans [3]. Vanliga leder är höft och knä samt handens fingerleder och tummens grundled [1].

Kostnader för samhället

Runt om var fjärde person över 45 år i Sverige har artros vilket är den vanligaste kroniska ledsjukdomen [1]. I sjukvården är knä- och höftartros vanligast, men alla leder kan drabbas. Sjukskrivnings- och behandlingskostnader kombinerat med den höga förekomsten av artros gör att bördan för samhället blir mycket stor [4]. I en svensk studie 2013 visades att risken för sjukskrivning nästan dubbleras vid en knä-artros diagnos och att det för dessa individer fanns en nästan 50 % högre risk att bli förtidspensionär p.g.a nedsatt fysisk förmåga. Av alla sjukskrivningsdagar i Sverige står artros för cirka 2 procent [5] .

Effekter av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har starka bevis för att minska smärta i lederna och öka den fysiska funktionen hos individen [7] . Kunskapen om träning vid artros har ökat, men ännu går det inte att säga om en träningstyp är bättre än en annan [6] . Rekommendationen är därför att träning och fysisk aktivitet anpassas till varje patients behov och förutsättningar där hänsyn tas till faktorer som ålder, kroppsvikt, aktivitetsnivå, muskelstyrka, upplevd instabilitet och grad av smärta från artrosleden. Träningens positiva vinster med möjlighet till en aktiv livsstil har också visat sig leda till ökad generell hälsa hos patienter som kommit gång. För bästa effekt ska träningen vara individualiserad, successivt stegrad, handledd och genomföras 2–3 gånger per vecka under minst 6–8 veckor [7].

Ännu finns det få studier där patienter följs upp efter en längre tids behandling och därav är forskningen bristfällig på den långvariga effekten av fysisk aktivitet. En dansk studie visade dock att vid övervakad träning och utbildning till patienterna fanns de positiva effekterna kvar även 1 år efter avslutad behandling [8]. Det finns även stöd för att oavsett vilken grad av artros du har så kan du som individ få ut fördelar med fysisk aktivitet så som minskad smärta och ökad livskvalité [9].

Twitch insatser

Twitch styrka och fokus ligger på att i ett tidigt skede hjälpa företag och deras anställda med sina hälsoutmaningar. Twitch arbete grundar sig på ett helkoncept där hela människan tas i beaktning i allt ifrån fysisk till mental status. Förekomsten av artos är en av sjukdomarna som vi statistiskt sett vet finns ute hos många av de medarbetarna vi arbetar med dagligen.  Vi är därför glada och stolta över att vi kan erbjuda dessa individer en viktig del mot en sjukdom som inte går att ”bota”. Nämligen regelbunden skonsam träning både på individ- och gruppnivå.

Med både fysioterapeut, och naprapater i teamet kan vi erbjuda företagen riktade insatser som föreläsningar och workshops på både individ- och ledarskapsnivå. Men viktigaste av allt är den dagliga tillgången till en fungerade motionsverksamhet i anknytning till arbetsplatsen som gör att medarbetarens val att ta hand om sin fysiska status blir mer självklart. Inom vår träningsverksamhet erbjuder vi flertalet olika gruppträningsklasser som passar individer med artros i alla skeden, några exempel är spinning och styrketräning i grupp.  Vi har även duktiga personliga tränare som med ett tätt samarbete med din personliga sjukgymnast eller naprapat kan erbjuda dig som individ en övervakad och individanpassad träning.

Är du intresserad att läsa vidare om artros hittar du mer här.

Vid frågor om artros eller vad Twitch kan göra för er i ämnet, kontakta Emelie Backlund

 

Referenser:

1. Juhl C, Lund H, Roos E. (2015). Fysisk aktivitet vid artros. FYSS 2015, kapitel Artros, 1-12

2. Englund M, Turkiewics A. (2014, 20 maj). Artros allt vanligare folksjukdom. Läkartidningen. 2014;111:CSDU. Hämtad 7 juni 2016.

3. Bennell KL, Hinman RS. (2011). A review of the clinical evidence for exercise in osteoarthritis of the hip and knee. Ji Sci Med Sport, 4-9.

4. Altman, RD. (2010). Early management of osteoarthritis. AM J Manag Care, Mar;16.

5. Thorstensson Ca et al. (2013). Risk of sick leave and disability pension in working-age women and men with knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis, Mar; 72(3).

6. Uthman OA et al. (2013). Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential analysis and network meta-analysis. BMJ, Sep; 20.

7. Ageberg E, Roos E. (2014, 20 maj). Träning är en grundsten i behandlingen. Läkartidningen. 2014;111:CRST. Hämtad 7 juni 2016.

8. Skou, ST et al. (2012). Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis. Dan Med J, Dec; 59(12).

9. Villadsen, A et al. (2014). Immediate efficacy of neuromuscular exercise in patients with severe osteoarthritis of the hip or knee: a secondary analysis from a randomized controlled trial. J Rheumatol, Jul; 41(7).

    Vill du ha mer info?

    Meny