Bilder från Framtidens Friskvård & Hälsa, 20 nov

Den 20 november ordnade Twitch och Mornington seminariet Framtidens Friskvård & hälsa. Vi pratade om hälsoarbete, ny teknik och ett kundcase där 99% av medarbetarna deltog.

Vid seminariet besvarade vi bland annat frågorna:

  • Hur kan hälsoinsatser som når ut till hela personalen designas?
  • Vilka faktorer måste vara på plats för att nå framgång i hälsoprogram?
  • Kan teknik hjälpa företag att mäta och påvisa ekonomiska effekter av hälsoarbetet?

Bilderna från seminariet kan du ladda ned här.

    Vill du ha mer info?

    Meny