En särskilt viktig forskningsstudie med psykisk ohälsa i fokus

På uppdrag av Karolinska Institutet (KI) projektleder Twitch Health en viktig forskningsstudie, kallad Fitforlife.

Det är en unik studie där patienter med psykossjukdom utbildas till träningsledare för att leda träning för andra patienter inom öppenvårdspsykiatrin. Inom Region Stockholm och Region Skåne har det hittills utbildats drygt 50 träningsledare på ett 15-tal psykosmottagningar som nu, när pandemirestriktionerna lättat, regelbundet kommer leda cirkelträning för andra patienter.

Studien har som syfte att undersöka effekten av fysisk träning, med sk mentorsledd träning, som ett tillägg till behandling av psykossjukdom. Vår hypotes är att det uppstår positiva behandlingseffekter av att lägga till fysisk träning vid behandling av psykos. Tidigare studier är små och har olika brister i sitt upplägg, säger Yvonne Forsell, professor vid Karolinska Institutet.

Twitch har i detta uppdrag skapat ett utbildningskoncept, som under pandemin utvecklades till en digital utbildningsplattform, där träningsledare utbildas. Twitch projektleder forskningsstudien i samverkan med KI och ansvarar även för konditionstester av samtliga studiedeltagare.

Det är ett fantastiskt arbete att få vara del av och vårt utbildarteam och testledarteam möter så mycket entusiasm och energi. Vi har äran att uppleva hur individer växer, blir förebilder för någon annan, vilket i sin tur leder till utveckling och förutsättning till att må bättre, säger Anneli Wallström Söderbom, projektledare på Twitch Health.

Att drabbas av just psykossjukdom innebär en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, vilket delvis beror på försämrade levnadsvanor och minskad fysisk aktivitet. De läkemedel man behandlar psykos med har dessutom biverkningar som fetma, högt blodtryck och diabetes. Inte allt för sällan åtföljs psykos av kognitiva störningar och depression och stigmat kring psykos är stort.

Fysisk träning i grupp påverkar, enligt forskarna, allt ovanstående positivt och träningsledaren blir även en positiv förebild, med allt vad en sådan utvecklingsresa kan innebära.

Om studien

Forskningsstudien Fitforlife startade 2019, fick pausas under 2020 i och med pandemirestriktionerna. Arbetet har under senvåren 2021 återupptagits och verksamhet och datainsamling planeras pågå fram till och med 2022. Studien bygger på brukarsamverkan och stöds av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och Schizofreniförbundet. Karolinska Institutet samarbetar med Region Stockholm, Region Skåne, Gymnastik och Idrottshögskolan och Twitch Health. Läs om studien på Fitforlife – en studie om mentorsledd träning som en del av behandlingen av psykossjukdom.

Kontakt

Kontakt gällande forskningen: Karolinska Institutet, Yvonne Forsell, Professor, tel 070-946 09 91, e-post yvonne.forsell@ki.se. 

Kontakt gällande utbildningen: Twitch Health Capital AB, Anneli Wallström Söderbom, projektledare, tel 070-657 47 76, e-post anneli.soderbom@twitch.se. 

    Vill du ha mer info?

    Meny