[rev_slider slidertitle=”onepage” alias=”onepage”]

Twitch At Work

Vårt hälsoerbjudande Twitch At Work gör fastigheten mer attraktiv för era hyresgäster. Med över 20 år i samarbete kunder som Spotify, Karolinska Institutet och Länsförsäkringar vet vi att tillgängligheten är en framgångsfaktor för att få människor aktiva i sin egen hälsa.
Genom att fokusera på mjuka värden och skapa en positiv upplevelse för de som vistas i era lokaler vässar ni kunderbjudandet – samtidigt som ni gör det enklare att skapa hälsosamma vanor på jobbet.

Case: Twitch x Corem

Vi som fastighetsägare måste idag erbjuda mer än bara lokalen. För att bli en attraktiv fastighetsägare och ha nöjda kunder som stannar kvar måste vi även erbjuda faciliteter, fina lokaler och anledningar till att komma till kontoret. På det sättet hjälper vi våra hyresgäster att behålla sin företagskultur och bli en attraktiv arbetsgivare.
-Anna Gruneau, Corem, fastighetsförvaltare Solna Gate

Några kunder som värdesätter proaktiva hälsolösningar som ger resultat

När arbetslivet blir allt mer flexibelt ökar pressen på kommersiella fastighetsbolag. Hur ska man locka kontorsarbetaren till jobbet?

Twitch at Work, vårt hybridkoncept för corporate wellness ger dina hyresgäster fysisk och digital tillgång till tjänster som stöttar till fysisk, metal och social hälsa.
Vi utgår från era fastigheter då vi utformar ytor för hälsa och sätter samman ett målgruppsanpassat tjänsteutbud.

Vårt hälsoteam aktiverar kunderna

Gruppträning

Dedikerad
Hälsocoach

Bokningstjänst

Hälsoevents

Massage

Vi planerar, genomför och utvecklar det målgruppsanpassade erbjudandet.

Konceptet anpassas efter era behov

1. Ambitionsnivå och tjänsteutbud.
2. Val av ytor och utrustning för hälsa, t ex mind space, gym och outdoor space.
3. Branding & design, eget-, co- eller Twitch brand.

Så kommer ni igång!

1

Twitch tar fram koncept baserat på er ambitionsnivå.

2

Vi sätter samman hälsoteam,
ytor anpassas och
kommunikationsplan skapas.

3

Lansering, löpande leverans och positiva upplevelser!
Vi ansvarar för drift och utveckling.

Lär dig mer här:

Meny