Kvinna stretchar armen

Hälsa i fastighetsbranschen är lönsamt – om man gör rätt

Hälsosatsningar lockar talanger och bidrar till framgångsrika företag. Wellbeing-koncept är en växande trend i fastighetsbranschen och kan vara lönsamt. Men det gäller att göra rätt.  

I fastighets- och företagsvärlden mäts framgång traditionellt genom hur mycket pengar man tjänar. Det är egentligen varken konstigt eller nytt. Men det räcker inte längre med att ha en ekonomiskt framgångsrik affär för att företag ska locka till sig topptalanger.

The social enterprise

Undersökningar från bland andra Deloitte och Gartner visar att människor allt mer värderar den påverkan ett företag har på medarbetare, leverantörer, närsamhället och hela ekosystemet. Fenomenet benämns “the social enterprise”.

Jakten på talangerna

Samtidigt suddas gränserna mellan arbete och privatliv ut allt mer. Företag som lyckas bygga mellanmänskliga och fördjupade relationer med sina medarbetare skapar mer engagemang. Det tilltalar inte minst de högpresterare som bolag slåss om.

Hälsosatsningar är win-win

Livsstil och hälsa betraktades tidigare som individens ensak men den tiden är förbi. Företag som lyckas skapa förutsättningar och ta sin del för ansvaret för medarbetares hälsa upplever ökat engagemang, högre produktivitet och större attraktionskraft.

Kvinna springer på löpband

Wellbeing-koncept på frammarsch

Fastighetsvärlden har naturligtvis uppmärksammat det här fenomenet. Det som kallas för wellbeing-koncept får allt större inflytande på hur kommersiella fastighetsbolag fattar beslut och investerar. Det kan vi bland annat läsa i en rapport från brittiska Urban Land Institute. I rapporten svarade 86 procent av respondenterna att de planerade att öka sina investeringar i wellbeing de kommande tre åren.

Framgångsrika bolag investerar i hälsa

Men leder verkligen hälsosatsningar till bättre affärer och högre intäkter?

Det finns mycket som pekar på det. En studie som publicerades i Journal of occupational and environmental medicine visade att bolag som satsade på hälsa och wellness ökade sitt börsvärde med i genomsnitt 253% jämfört med genomsnittet på S&P 500 som ökade med 159% över en simulerad sexårsperiod.

Studien drar slutsatsen att investeringar i medarbetarnas hälsa och välmående verkar vara något som särskiljer många högpresterande, välfungerande bolag från mindre välpresterande bolag.

3 nycklar för att lyckas

Jaha, så om man bygger ett företagsgym och låter medarbetarna utnyttja det kostnadsfritt, kommer talangerna då? Ökar produktiviteten som ett brev på posten?

Ja och nej. Att gym hamnar högst upp på listan av vad stockholmare önskar sig på arbetsplatsen vet vi från en rapport från Fastighetsägarna. Så gymmet har helt klart stark attraktionskraft.

Men för att hälsosatsningar ska ge verklig effekt behöver man jobba på rätt sätt. Mycket enkelt uttryckt är nycklarna till framgång att arbeta med:

  • Ett systematiskt arbetssätt. Enstaka insatser ger inte effekt över tid.
  • Evidensbaserade metoder. Det finns mycket forskning som visar vad som fungerar och inte men företag tar sig inte alltid tiden att bli insatta i kunskapsläget.
  • Att inkludera inte bara den fysiska hälsan utan även den mentala och sociala. Hälsa är en fråga om helhet. 

Ett wellness-koncept i praktiken

Därför kan det vara klokt av ett fastighetsbolag som vill ta fram ett wellbeing- eller wellness-koncept att arbeta tillsammans med en kunnig hälsopartner som vet hur man jobbar strategiskt, skapar engagemang och får effekt. Läs mer här om hur Twitch Health bidragit till wellness-konceptet Gate:01 i Frösunda.

Här kan du läsa mer om varför hälsa och wellbeing är så hett i fastighetsbranschen just nu.

  • Källor:
  • Deloitte, Global Human Capital Trends, 2018-2021.
  • Gartner, Reimagine HR Employee survey, 2020.
  • Urban Land Institute, Picture of health, The growing role of wellbeing in commercial real estate investment decision making, July 2019.
  • Linking Workplace Health Promotion Best Practices and Organizational Financial Performance: Tracking Market Performance of Companies With Highest Scores on the HERO Scorecard, Journal of occupational and environmental medicine, December 2015.
  • Kontoret, hemmet & jag. Attityder, beteenden och förväntningar på kontorslivet – idag och i framtiden. Fastighetsägarna augusti 2021.
Meny