Hälsofrämjande ledarskap

-öka chefernas kunskap och initiativtagande inom hälsa!

Chefernas agerande är en nyckel för framgång i företagets hälsoarbete. Stärk chefernas kunskap om hälsa och färdighet att se och tolka medarbetarnas signaler, prata om hälsa och vikten av att vara en god förebild.

Så fungerar det

Syftet med utbildningen är att öka chefernas teoretiska och praktiska kunskaper inom hälsofrämjande ledarskap för att skapa effekt på hälsa ch hållbar produktivitet hos medarbetarna.

Metodik: Teori och praktisk träning blandas och deltagarna ges hemuppgifter mellan tillfällena.

Tid och plats för genomförande: Utbildningen genomförs på plats hos kunden där cheferna samlas vid 2 tillfällen á 3 timmar.

Utbildare: Twitch har flera utbildare inom området, bland andra Nils Edelstam (utbildare, leg läkare inriktning beteendemedicin) och Fredrik Karlsson (vd Twitch Health Capital AB).

Pris 40 000 kr ex moms. 

INNEHÅLL DAG 1
 • Kort om AFS 2016
 • Ohälsa på arbetsplatser – stress i organisationer
 • Stress hos individer – vad ska jag leta efter som chef?
 • Ledaren som rollmodell, kultur och våra normer
 • Individens ansvar för sin hälsa
 • Energiglaset – modell för hälsa
 • Hur ska jag ta samtal om hälsa/ohälsa?
 • Vad ska jag göra om någon behöver hjälp – hur ser den interna processen ut?
 • ”Hemuppgift 1” – egen förändring i sitt Energiglaset som redovisas vid uppföljning
 • ”Hemuppgift 2” – samtal med en medarbetare kring Energiglaset som redovisas vid uppföljning
INNEHÅLL DAG 2
 • Uppföljning av hemuppgifter – hur har det gått?
 • Diskussioner om hur vi kan fortsätta internt
 • Beteendepsykologi – varför gör vi som vi gör?
 • Morot och piska, vad är vad?
 • Positiv och negativ förstärkning
 • Positiv och korrigerande feedback för ökade effektivitet och välmående
 • ”Hemuppgift 3” Ge positiv, beteendeinriktad feedback
OM TWITCH UTBILDNINGAR
 • Inför leverans stämmer Twitch utbildare av med kunden för att kunna möta beställarens förväntningar.
 • Twitch föreläsningar och utbildningar förmedlas på ett inspirerande sätt och har en vetenskaplig grund.
 • Nivån på föreläsningarna anpassas till målgruppen som är företagens medarbetare, chefer, kunder m fl.

Testa Twitch

Kom igång genom att prova någon av våra mest efterfrågade produkter.

Digital livsstilsprofil

-nulägesanalys av livsstil och beteenden

Twitch digitala livsstilsprofil är ett vetenskapligt förankrat, enkelt och kostnadseffektivt sätt att kartlägga individens-, gruppens- och företagets styrkor, risker och förbättringsområden inom livsstil och beteende.

Så fungerar det

Twitch tar hand om planering, genomförande och uppföljning. Inför kartläggning läser Twitch in medarbetarnas e-postadresser från en Excelfil som tillhandahålls av företaget. Varje medarbetare får därefter en unik länk till sin e-post. Denna länk ger access till en enkät som fylls i. Medarbetarna får resultatet i form av hälsopoäng direkt på skärmen. Digitala verktyg för hälsoutveckling rekommenderas till medarbetaren. Företaget får en rapport med de nedbrytningar som företaget önskar. All individdata hanteras konfidentiellt och i rapporten till företaget är alla medarbetare avidentifierade.

FÖRDELAR
 • Nulägesanalys (individ, grupp och organisa- tion), risker och förbättringsområden
 • Beslutsunderlag för investering inom hälsa och friskvård
 • Grund för utvärdering av åtgärder
 • Fånga upp individer med förbättringsbehov
 • Kostnadseffektiv nulägesanalys ger budgetutrymme för hälsoutveckling
FAKTA
 • Webbaserad digital livsstilsprofil
 • Tar 5-10 minuter att fylla i
 • Individfeedback på webben
 • Rapport organisation, konkreta förbättringsförslag
 • Språkstöd finns (eng och sve i nuläget)
FRÅGEOMRÅDEN
 • Ålder, längd, vikt, kön
 • Upplevd hälsa
 • Motion (vardagsmotion & träning)
 • Stillasittande
 • Stress & sömn
 • Kost
 • Symtom (smärta, trötthet mm)
 • Alkohol
 • Tobak
 • Motivation till förändring

Testa Twitch

Kom igång genom att prova någon av våra mest efterfrågade produkter.

Meny