Hälsoinspiratörsutbildning

-inspirera dina kollegor till en balanserad livsstil!

Ett fungerande hälsoinspiratörsarbete hjälper företaget att sprida hälsobudskapet i organisationen och göra hälsa till en del av vardagen.

Så fungerar det

Syftet med med Twitch hälsoinspiratörsutbildning är att skapa förutsättningar för hälsoinspiratörer att lyckas i sitt uppdrag. Hälsoinspiratörens arbete ökar också medarbetarnas delaktighet i hälsoarbetet.

Metodik: Teori, diskussioner och eget arbete med handlingsplaner blandas.

Pris 40 000 kr ex moms.

Tid och plats för genomförande: Utbildningen genomförs på plats hos kunden där hälsoinspiratörerna samlas vid 2 tillfällen á 3 timmar.

Utbildare: Twitch har flera utbildare inom området, bland andra Elsa Harrysson (hälsopedagog och mag folkhälsa) och Anneli Wallström Söderbom (fil kand idrottspedagogik).

INNEHÅLL DAG 1
 • Hälsa och hälsobegreppet
 • Fysisk aktivitet en viktig ingrediens
 • Hälsoarbete på arbetsplatsen, en lönsam satsning?
 • Hälsoarbetet på företaget, vad vill vi?
 • Hälsoinspiratörsrollen
 • Vad kan/vill vi bidra med? Intro till handlingsplan.
INNEHÅLL DAG 2
 • Inledning och återblick
 • Ett aktivt hälsoarbete på arbetsplatsen, hur?
 • Kunskap och inspiration, återhämtning, stress och stillasittande.
 • Hälsoarbetet på företaget, handlingsplan.
 • Summering och avslutning.
OM TWITCH UTBILDNINGAR
 • Inför leverans stämmer Twitch utbildare av med kunden för att kunna möta beställarens förväntningar.
 • Twitch föreläsningar och utbildningar förmedlas på ett inspirerande sätt och har en vetenskaplig grund.
 • Nivån på föreläsningarna anpassas till målgruppen som är företagens medarbetare, chefer, kunder m fl.

Testa Twitch

Kom igång genom att prova någon av våra mest efterfrågade produkter.

Meny