Handelsbanken och Twitch aktiverar tusentals medarbetare i global hälsoutmaning!

Med målet att ge inspiration till hälsosamma beteenden och befästa goda vanor genomför Handelsbanken en hälsoutmaning i samarbete med Twitch Health Capital AB. Utmaningen engagerar tusentals medarbetare att göra hundratusentals aktiviteter inom mental, social och fysisk hälsa.

Handelsbankens Health and Wellbeing Challenge som det digitala hälsoprogrammet kallas startade hösten 2020 efter ett gediget förberedelse- och kommunikationsarbete. Hälsoutmaningen är speciell i sitt slag, dels pga det stora antalet medarbetare i flera länder och dels för att den är förankrad i Handelsbankens värdegrund.

Om hälsoutmaningen

Handelsbankens Health and Wellbeing Challenge är ett globalt initiativ som engagerat tusentals medarbetare. Deltagarna utmanar varandra i lag och samlar poäng för aktiviteter inom mental, fysisk och social hälsa. Programmet är ett samarbete mellan Handelsbanken, Handelsbankens Personalstiftelse och Twitch Health.

Siffrorna nedan talar sitt tydliga språk om hur mycket som hänt i praktiken under hälsoutmaningens 8 veckor.

  • Antal registrerade hälsoaktiviteter: 610 097 aktiviteter.
  • Ha kvalitetstid med en person som är betydelsefull för dig: 41 706 gånger.
  • Ta mikropauser under arbetsdagen: 29 736 gånger.
  • Erbjud stöd eller hjälp till en kollega: 23 257 gånger.
  • Ge dig själv, en kollega eller främling ett stort leende: 42 354 gånger.
  • Fysisk aktivitet: 6 051 523 minuter (Snitt 170 minuter/person/vecka).
  • Avsatt tid för sig själv: 41 000 gånger.
  • Vistats i naturen: 37 979 gånger.
  • Antal foruminlägg: 449 stycken.

Förutom denna data vittnar medarbetare i företaget om positiva upplevelser och frivilliga initiativ som startat i organisationen. Se detta citat från en av cheferna i UK:

I am now officially known as the ”smiling dog walker where I live”… it should be 5 points a smile and bonus points per mile!

Varför har Handelsbanken valt ett bredare fokus än de traditionella stegtävlingarna och hälsoutmaningarna?

Det är så mycket mer än bara mat och motion som påverkar vår hälsa. Handelsbanken ville därför erbjuda en bredd av aktiviteter som är bra för hälsan såväl fysiskt och mentalt som socialt.  Att bidra till en mer hållbar värld ligger i linje med Handelsbankens värderingar, varför några av de Globala målen för hållbar utveckling också inkluderas. Hälsoutmaningen ger en möjlighet att bidra till insikten hur vi alla kan påverka de globala målen genom våra beteenden i vardagen.

Handelsbanken vill ge alla medarbetare en chans att inspireras till att prova saker som är välgörande för hälsan. Att ta hand om sin hälsa behöver inte vara ett stort, oöverstigligt projekt utan kan bestå av många små saker som är enkla att göra i vardagen. Saker som tar väldigt lite tid men som har stor effekt. Bredden av aktiviteter i vår utmaning möjliggör att alla kan hitta något att inspireras av. ” Magnus Ericson, HR-chef Handelsbanken.

Handelsbanken är övertygade om att de flesta egentligen vet hur man ”borde” göra för att leva mer hälsosamt, ändå kan det vara utmanande i praktiken. Handelsbanken vill istället för att berätta för någon hur de ”ska” leva snarare ge förutsättningar och inspiration att göra saker som gynnar hälsan.

I sammanfattning så vill man med detta initiativ uppmuntra beteenden som främjar målen för hälsa och arbetsmiljö, Handelsbanken samt de globala hållbarhetsmålen.

Varför valde Handelsbanken att samarbeta med Twitch Health?

För Handelsbanken var det viktigt att kunna erbjuda en hälsoutmaning som når ut till medarbetarna i flera olika länder. Twitch digitala lösning mötte kravet att lyckas med detta på ett enkelt sätt.

Vidare var det viktigt för Handelsbanken att forma innehållet i utmaningen så att den passar företagets värderingar, mål och behov.

Twitch Health är en fantastisk samarbetspartner där vi har fått dra nytta av deras kompetens och stora erfarenhet av sådana här aktiviteter och att vi även har kunnat anpassa innehållet så att det blir specifikt för Handelsbanken.” Jeanette Juhnestam, hälsostrateg och projektledare, Handelsbanken.

Kontakt och mer info

Twitch Health Capital: Fredrik Karlsson, fredrik.karlsson@twitch.se, +46 70 453 41 86.

Handelsbanken: Jeanette Juhnestam, jeju02@handelsbanken.se, +46 70 237 63 20.

Under hälsoutmaningen registrerades
0
hälsoaktiviteter
0
micropauser under arbetsdagen
0
erbjudit stöd till kollega
0 miljoner
minuter fysisk aktivitet

Vill du veta mer?

Enkelt, roligt och skalbart.
Ett digitalt program som ger positiva resultat direkt.

Meny