IF chefer med fokus på produktivitet

Twitch har under lång tid varit If Skadeförsäkringars hälsopartner för bolagets 800 medarbetare i Bergshamra. Twitch hjälper If med allt från chefs-/ledarinitiativ inom hälsa till marknadsföring, massage, naprapati, PT och gruppträningsverksamhet. Bland annat driver Twitch If:s träningsanläggning kallat Må Bra Center. 63% av medarbetarna är aktiva i denna verksamhet, vilket kan jämföras med de ca 21% som i Sverige idag har medlemskap i en träningsanläggning.

”Lite egoistiskt skulle jag vilja säga att det främsta skälet (att investera i hälsofrämjande insatser) är att en medarbetare som mår bra fysiskt också klarar motgångar och press bättre, och därmed kan prestera bättre”, svarar chefen för avdelningen.

Twitch hälsoprogram på If Skadeförsäkring

Ett av Twitch hälsoprogram genomfört på If Skadeförsäkring minskade den hälsomässiga riskgruppen med 50% inom loppet av 6 månader. Förbättringsområden avsåg bland annat ökad fysisk aktivitet, minskad upplevd stress, förbättrade kostvanor och minskning av symtom i rygg och nacke.

Chefer/ledare spelar en mycket viktig roll i ett företags hälsoarbete. Twitch arbetar aktivt för att inspirera och stötta chefer inom ramen för hälsoarbete och livsstilsfrågor. Starten var att Twitch initierade ledar-/chefsseminarier med fokus på hur chefer kan öka produktivitet i sina grupper ur ett hälsoperspektiv. Syftet var att öka chefernas kunskap och inspirera till ökat antal chefsinitiativ inom hälsoområdet.

Ett av de hälsoprogram som genomfördes på If Skadeförsäkringar beskrivs nedan. Vid utvärdering av projektet visade livsstilsenkät och fysiologiska tester att avdelningens riskgrupp inom loppet av 6 månader hade minskat (minskning av hälsomässigt belastande komponenter) med 50%. De områden som gruppen hade förbättrat var bland annat ökad fysisk aktivitet, minskad upplevd stress, förbättrade kostvanor och minskning av symtom i bland annat rygg och nacke.Vilka är de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt hälsoprogram?

Dels att det finns en tanke och ett syfte med upplägget, som kommuniceras och diskuteras innan man kör igång, sedan som vanligt; en kontinuerlig uppföljning och ”pepping”. Försök hitta någon/några ambassadörer som tycker det är kul och vill utmana sina kollegor lite.

Vilka råd skulle du vilja ge till chefer som vill lyfta eller arbeta med hälsofrågor?
Ett stort plus tror jag är om man är intresserad själv av att hålla sig i form, då ökar trovärdigheten. Om man inte är där, så tror jag det är viktigt att man visar att man vill dit, och att man tar det på allvar. Bland annat t ex genom att ge det lite tid på gruppmöten, följa upp den individuella hälsan i utvecklingssamtal och berömma när medarbetaren gör framsteg.

Vilka är de främsta skälen att satsa på hälsa?
Lite egoistiskt skulle jag vilja säga att det främsta skälet är att en medarbetare som mår bra fysiskt också klarar motgångar och press bättre, och därmed kan prestera bättre. Det vill säga möjligheten för mig att lyckas som chef ökar om jag har friska medarbetare. Sen är det förstås vetskapen om att den enskilda medarbetaren kommer att må så mycket bättre som gör det lättare att satsa på hälsa.

Vad har hälsoarbetet i din grupp resulterat i förutom de uppmätta resultaten?
Jag vet inte om jag kan säga direkt att det har resulterat i ”det här och det här”. Men – medarbetarna hos mig är mycket sällan sjuka, jag tror vi har fått ett bättre team-work genom att vi ”sportat” och haft kul tillsammans och jag vet att t ex en enskild medarbetare tappat mer än 20 kilo och mår idag mycket, mycket bättre än för ett par år sedan.

Har du något övrigt du vill tillägga?
Det är inte svårt – det är kul att satsa på hälsa. Och gör det enkelt!


Processen

  1. Arbetet startar med förankringsseminarium och förankringsarbete.
  2. Mål formuleras för gruppen.
  3. Genomförande av livsstilsenkät och fysiologiska tester och vid samma tillfälle skapas individuella målsättningar för medarbetarna.
  4. Återkoppling av resultat från livsstilsenkät och fysiologiska tester till gruppen. Detta utan att enskilda individer kan identifieras.
  5. Aktiviteter (föreläsning livsstilskompetens, prova-på motionspass etc) och regelbunden uppföljning av aktiviteter.
  6. Uppföljning av livsstilsenkät och fysiologiska tester efter 6 månader.
  7. Fortsatt arbete.

Resultatet

Resultatet av livsstilsenkät och fysiologiska tester visade att gruppens riskgrupp inom loppet av 6 månader minskade (hälsomässigt belastande komponenter) med 50%. De områden som gruppen hade förbättrat var bland annat ökad fysisk aktivitet, minskad upplevd stress, förbättrade kostvanor och minskning av symtom i bland annat rygg och nacke.

Programtid
0
veckor
0%
minskning av riskgrupp

Vill du veta mer?

Enkelt, roligt och skalbart.
Ett digitalt program som ger positiva resultat direkt.

Meny