Har du haft en kort ledighet och sparat semesterdagar i sommar? Det kan vara ett klokt drag då forskning indikerar att även en kort ledighet på 4-7 dagar minskar stressnivåer och ökar välbefinnande (1). Effekten av semestern verkar dock klinga av rätt snabbt (2) och det kan därför vara smart att sprida ut semestern för att på så vis få fler perioder av återhämtning.

Betyder det att 5 veckors sammanhängande semester är old school och på väg att försvinna? Det är förstås svårt att svara på men det är redan nu många som delar upp sin semester av anledningar som kundkrav, globala organisationer och förstås egen vilja. Tillåter vi oss att spekulera lite så är det rätt sannolikt att förändringen kommer fortsätta i takt med att tillvaron och önskemål från nya generationens medarbetare ändras.

I vilken riktning förändringen kommer ske vet vi inte men vi vill uppmana till att ta in återhämtning i diskussionen kring vad som är optimalt för medarbetarnas hållbara välbefinnande och prestation. Motiven är förstås starka för både individ och företag då långvarig stress har skadliga effekter på medarbetarnas hälsa och därmed även företagets framgång.

Fredrik Karlsson, VD Twitch Health Capital AB

Referenser

  1. Short Vacation Improves Stress-Level and Well-Being in German-Speaking Middle-Managers— A Randomized Controlled Trial Cornelia Blank, Katharina Gatterer et al, Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 130; doi:10.3390/ijerph15010130.
  2. Do we recover from vacation? Meta-analysis of vacation effects on health and well-being, de Bloom et al, J Occup Health.2009;51(1):13-25. Epub 2008 Dec 19.
Meny