Mobility

-gruppträning på företaget!

En klass som de flesta vinner på att träna regelbundet, oavsett om ditt mål är att kunna springa långt, lyfta tungt eller ha en hållbar kropp över tid. Klassen fokuserar på dynamisk rörlighet där du utmanar dina individuella begränsningar genom ett varierande rörelsemönster. Klassen innehåller även funktionell bålstabilitetsträning då bålkontroll utgör en viktig grund för ett korrekt rörelsemönster

Så fungerar det

Twitch står för planering, genomförande och uppföljning.

  • Avtal tecknas och Twitch bokar in rätt instruktör för kunden. Instruktören är kvalitetssäkrad och är utbildad för det aktuella passet.
  • App för bokning och informationsmaterial för internmarknadsföring. I appen kan deltagaren även tipsa kollega och betygsätta aktivitet.
  • Vikariejour och statistikrapportering ingår.

Instruktör för prova-på Mobility: Louise Cederblad (leg fysioterapeut spec idrottsmedicin och grupptränare) eller Emelie Backlund (leg fysioterapeut & grupptränare).

Passet genomförs på plats hos kunden eller utomhus, kräver ombyte och är 45 minuter.

Pris beror av volym och typ av åtagande. Prisexempel för enstaka pass, ca 3000 kr/pass. Abonnemang vid fast åtagande varje vecka ca 1200 kr/pass. Priser är ex moms om 6 %.

INNEHÅLL
 • Inspirerande och kvalitetssäkrad instruktör
 • Planering
 • Marknadsföringsmaterial
 • Bokningsapp inkl statistik och betygssättning
 • Vikariejour
VÅRA UTGÅNGSPUNKTER
 • Inför leverans stämmer Twitch projektledare av med kunden för att kunna möta beställarens förväntningar.
 • Twitch prova-på pass förmedlas på ett inspirerande sätt och bygger på rolig, effektiv och säker träning.
 • Nivån på passet anpassas till målgruppen.
TIPS
 • Abonnera på företagsträning, vi kommer till er varje vecka.
 • Använd prova-på pass som en rolig aktivitet för ditt team eller avdelning.
 • Lägg in prova-på pass i samband med paus under er konferens eller ledningsgruppsmöte.
 • Företagsträning ingår ofta i våra erbjudanden Twitch At Work och Twitch Performance.
 • Bjud in kunder, partners och kandidater till er företagsträning och använd detta som en marknads-/kundaktivitet för att stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Testa Twitch

Kom igång genom att prova någon av våra mest efterfrågade produkter.

Meny