Profficekoncernen ökar hälsa

Under våren har Twitch haft förmånen inleda samarbete med bemanningsföretaget Proffice i syfte att öka de anställdas välbefinnande och prestationsförmåga. Arbetet påbörjades i början av året och resultatet presenterades tidig sommar. Bland effekterna redovisas tydliga positiva förflyttningar inom livsstilsområden som motion, upplevd hälsa och stress.

Att nå ut till alla är avgörande, deltagandet i Proffice Feeling Good Challenge var 99%.

Om hälsoinitiativet

Hälsoinitiativet startades med en nulägesanalys i form av en webbaserad livsstilsenkät. På plats under Proffice kick-off presenterade Twitch VD, Fredrik Karlsson resultatet för de 800 medarbetarna. Samtidigt skapades en struktur där affärsenheter och individer utmanades att skapa förflyttning utifrån sina respektive ingångsvärden. Direkt efter kick-offen lanserades Feeling Good Challenge, en webbaserad lagtävling (ett alternativ till den gamla stegtävlingen) med fokus på motion. Under tävlingen publicerades inspirerande veckomail och olika temaveckor för att skapa hög aktivitet i tävlingen.


Resultatet

En av de avgörande faktorerna för framgångsrika hälsoinitiativ är att nå ut till alla medarbetare. I Proffice hälsoutmaning, Feeling Good Challenge, som vände sig till 800 medarbetare var deltagandegraden imponerande 99%.

I en uppföljande mätning ses en minskning av riskgrupp om 16 procentenheter. I livsstilsenkät anges resultat i färgerna röd, gul och grön. Röd innebär en eller flera hälsomässigt belastande komponenter och grön goda livsstilsvanor. De viktigaste förändringarna anges nedan:

  • Upplevd hälsa, ökning av andel grön från 71% till 77%.
  • Upplevd stress, minskning av andel röd från 57% till 47%.
  • Sömn, ökning av andel grön från 53% till 60%.
  • Motion, ökning av andel grön från 69% till 85%.
Deltagandegraden i hälsoprogrammet var
0 %
av totalt
0
medarbetare i Sverige, Norge och Finland

Vill du veta mer?

Enkelt, roligt och skalbart.
Ett digitalt program som ger positiva resultat direkt.

Meny