Ramboll kartlägger hälsa med Twitch Digitala Livsstilsprofil

Rambolls behov

Ramboll, som arbetar aktivt med hälsa och friskvård, identifierade behovet att på ett enkelt och effektivt sätt kartlägga hälsa och livsstilsrelaterade beteenden i företaget. Viktigt var att medarbetarupplevelsen skulle vara positiv, samtidigt som metoden var vetenskapligt förankrad och väl beprövad. Man såg också ett behov av att kunna bryta ned resultatet på divisionsnivå för att arbeta vidare med resultatet.

Ramboll valde Twitch Digitala Livsstilsprofil

Efter genomlysning på marknaden för företagshälsa föll valet på Twitch Digitala Livsstilsprofil, ett vetenskapligt förankrat, enkelt och kostnadseffektivt sätt att kartlägga individens-, gruppens- och företagets styrkor, risker och förbättringsområden inom livsstil och beteende. Twitch Digitala Livsstilsprofil var efter utvärdering det som bäst motsvarade Rambolls behov. Twitch visade dessutom flexibilitet genom att genomföra ett kundspecifikt utvecklingsprojekt för att passa Rambolls process.

”För oss var det viktigt att hitta en engagerad partner och ett kartläggningsverktyg som både upplevs positivt och är vetenskapligt förankrat. Twitch uppfyller dessa kriterier.” Theresa Engborg HR Partner Ramboll Sverige.

 

”Framgången i ett partnerskap bygger på ömsesidigt förtroende och engagemang. I samarbetet med Ramboll har vi mött engagemang, tydlighet, snabba svar, likväl som tillit till oss som partner inom hälsa. Det uppskattar vi mycket och är glada över samarbetet.” Fredrik Karlsson, vd Twitch Health.

Twitch Health och Ramboll, samarbetet

I samarbetet arbetar Ramboll och Twitch Health tillsammans. Twitch tar hand om planering, genomförande och uppföljning. Samarbetet inleddes genom en behovsanalys och kartläggning av Rambolls behov och process. Därefter fattades beslut om samarbete och kundspecifik anpassning av Twitch Digitala Livsstilsprofil. Utvecklingsprojektet levererades och därefter följde testning.

Twitch Digitala Livsstilsprofil mejlades till Rambolls 2 000 medarbetare. Varje medarbetares unika länk gav access till en enkät som tar cirka 7–10 minuter att fylla i. Varje medarbetare fick därefter resultatet i form av hälsopoäng direkt på skärmen. Digitala verktyg för hälsoutveckling rekommenderades till medarbetaren beroende på svar.

Ramboll fick därefter en rapport över företagets och divisionernas styrkor och förbättringsområden. All individdata hanteras förstås konfidentiellt och i rapporten till företaget var alla medarbetare avidentifierade.

Ramboll arbetade därefter vidare med resultatet med stöd från HR.

Om Rambolls svenska verksamhet

Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och ger till samhället i form av stöd till forskning, utbildning och humanitärt bistånd. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva i enlighet med våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 15.000 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Läs mer om Ramboll här.

Kontakta oss gärna för rådgivning kring digital hälsokartläggning på ditt företag.

Kartläggningens omfattning
0
medarbetare

Vill du veta mer?

Enkelt, roligt och skalbart.
Ett digitalt program som ger positiva resultat direkt.

Meny