Så ställde Länsförsäkringar AB, AFA Försäkring och If Skadeförsäkring om till digitala hälsoprogram

Länsförsäkringar AB, AFA Försäkringar och If Skadeförsäkring är några av Sveriges ledande företag som för medarbetarnas välbefinnande ställt om till digitala hälsoprogram tillsammans med Twitch. Läs mer om hur dessa företag gjort.

Corona-krisen förflyttade många från arbetsplatser till hemmen och till följd av isoleringen vittnar många företag om att det är svårt för medarbetarna att behålla sina hälsosamma vanor.

Isoleringen i hemmen kan medföra minskad vardaglig fysisk aktivitet och ökat matintag för gemene man. Det kan ge allvarliga konsekvenser, främst genom påverkan på metabol och hjärt- och kärlhälsa, säger Daniel Berglind, forskare vid KI.

Några veckor in i krisen kunde vi t ex i den här översikten se hur Fitbit-användare minskat sina steg dagligen med mellan 7% och 38% i Europa.

Som tur är finns det  gott om möjligheter att hjälpa medarbetare att bygga sin hälsa digitalt. Dessutom är Sverige som ledande digital nation väl rustat.

Digitala hälsa med Twitch

AFA Försäkring, Länsförsäkringar AB, If Skadeförsäkring AB, United Spaces och Avalanche Studios är några av de företag som dragit nytta av teknikens möjligheter.

De agerade snabbt för att stötta medarbetarna att vara hållbara långsiktigt när de vanliga hälso- och friskvårdsinsatserna på kontoret inte gick att genomföra i samma omfattning. Genom e-hälsoverktyg levereras hälsoinsatser direkt hem till medarbetaren.

Det är glädjande att företag ser vikten av att fortsätta satsa på personalens hälsa. Det är också imponerande att se hur snabbt både individer och företag har anpassat sig och ökat sin mottaglighet för digitala hälsoinsatser, säger Fredrik Karlsson, grundare av Twitch Health Capital AB som jobbat med både forskningsrelaterade och kommersiella hälsoprojekt i 20 år.

Digitala program och sociala hälsoutmaningar

Bland de aktiviteter som företagen väljer att erbjuda sina medarbetare märks:

  • Livesända tränings- och rörlighetspass,
  • Digitala träningsprogram ”on demand” via appar, och
  • Ergonomisk rådgivning för arbete i hemmet.

Ann Jansson

Jag är normalt flitig användare av våra friskvårdsaktiviteter på kontoret. Nu använder jag de träningspass, pausrörelser och ergonomiråd vi spelat in i vår digitala studio, säger Ann Jansson, HR-chef på Länsförsäkringar AB. Det funkar riktigt bra och hjälper till att återskapa rutiner. För oss som företag är friskvård och hälsoarbete en del av företagets DNA. Därför är det självklart att göra det vi kan även nu säger Ann.

Många vittnar om att de saknar kollegor och social interaktion. Därför erbjuder flera av företagen en digital och social lagutmaning för att stärka den sociala, psykiska och fysiska hälsan. Där används gamification och socialt stöd för att uppmuntra hälsosamma val och öka interaktion med såväl kollegor som familj och vänner. I utmaningen samlar deltagarna poäng för digital fika, walk and talk med kollegan i mobil videochatt och arbete i sprintar.

Vi har sedan covid-19-utbrottet lanserat en hemträningsapp, videoklipp för pausövningar och startar nu en digital hälsoutmaning som uppmuntrar till hälsosamma val, såväl fysiska som mentala och sociala. Det är viktigt för oss att deltagandet är enkelt, att alla kan vara med på sin nivå och att lösningen fungerar även i hemmet säger Maria Liljenberg, HR-specialist AFA Försäkring.

 

För oss är medarbetarnas hälsa en framgångsfaktor och det är naturligt att på de sätt som nu är möjliga fortsätta stödja medarbetarnas välbefinnande. Tekniken är en förutsättning för att nu kunna arbeta hälsofrämjande tillsammans med våra medarbetare och ledare säger Camilla Bäckelin, HR-Business Partner, If Skadeförsäkring AB.

Vetenskapligt stöd för digitala hälsoinsatser

Det finns gott om erfarenhet och stöd för digitala hälsoinsatser. Bland annat publicerades i början av året en studie som jämför hälso-appar i iPhone med personliga tränare. En grupp fick träna med appar i iPhone och den andra gruppen med en personlig tränare av kött och blod. Studien genomfördes av Twitch Health Capital AB på uppdrag av Karolinska Institutet. 

Innan isolering och Covid-19 var det otänkbart för vissa personer att träna framför en skärm. Nu har det på kort tid ändrats på kort tid. Det blir spännande att se vad som händer när denna situation är över. Min gissning är att vi även fortsatt kommer få se en kombination av fysiska och digitala hälsotjänster men där de senare har tagit ett rejält kliv framåt, avslutar Fredrik Karlsson, vd på Twitch Health.

Kontakt

Fredrik Karlsson, mail fredrik.karlsson@twitch.se, tel: +4670 453 41 86

Följ gärna Twitch Healths Facebook-sida – där hittar du regelbundna livesändningar och kan öka dina förutsättningar att leva hälsosamt i dess våra nya utmanande tider.

Under coronapandemin övergick
0%
av Twitch leverans till digitala hälsoprogram

Vill du veta mer?

Enkelt, roligt och skalbart.
Ett digitalt program som ger positiva resultat direkt.

Meny