Så utvecklades Spotifys hälsoplan

Spotify som gör det enkelt att hitta rätt musik för varje tillfälle växer kraftigt på många marknader världen över. Spotify sökte efter rätt partner för att utveckla hälsoarbetet i företaget. Efter en översyn på marknaden valdes Twitch Health Capital till företagets partner inom hälsa. Valet grundades på Twitch fokus på hälsofrämjande- och förebyggande hälsoarbete ur ett helhetsperspektiv med en vetenskaplig grund.

För oss var det viktigt att hitta en samarbetspartner som kunde hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp kring hälsa, att se all olika aspekter av hälsa och som bygger på en vetenskaplig grund. Twitch har varit ett stort stöd i arbetet både strategiskt med vår hälsoplan och i utförande av olika hälsotjänster.

– Johanna Bolin Tingvall, HR initiatives and projects, Spotify.

Utmaningen

Spotify’s utmaning var att hitta en grund i hälsoarbetet som fungerar globalt, är anpassat till målgruppen, går i linje med företagets värderingar och kultur. Man ville hitta ett arbetssätt som bygger på glädje och frivillighet där aktiviteter är lättillgängliga och diversifierade.

Vi gillar att jobba med företag som på riktigt värdesätter medarbetarnas välbefinnande och betraktar hälsa och glädje som en nyckel till människans potential. Spotify är ett sådant företag och vi är glada att ha fått förtroendet att arbeta med alla glada, autentiska och smarta människor på företaget.”

– Fredrik Karlsson, VD Twitch.

Lösningen

Lösningen på Spotify’s utmaning startade med att sätta ihop en grupp där representanter från olika delar av organisationen. Denna grupp arbetade sedan i samarbete med Twitch fram en långsiktig hälsoplan. I denna plan definierades uppdraget, nuläget, målsättning, roller och de viktigaste fokusområdena för hälsoarbetet.

Planen utgör grunden i hälsoarbetet, anger riktning och säkrar att de initiativ som tas inom hälsoområdet går i linje med företagets övertygelse och målsättning.

Twitch är Spotify’s partner och rådgivare inom hälsoområdet och samarbetet fortsätter med kartläggning samt analys av företagets hälsa.

Spotify Health Strategy

The Why? We believe that being healthy will make our people happier and even more awesome at what they do.

The goal. We are aiming for happy employees with good health and life balance.

Kontakt

Fredrik Karlsson, fredrik.karlsson@twitch.se.

0+
Countries
0

Global health strategy

Vill du veta mer?

Enkelt, roligt och skalbart.
Ett digitalt program som ger positiva resultat direkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

Meny