Främja medarbetarnas psykiska hälsa på ett enkelt, socialt och lättsamt sätt!

Medarbetarens psykiska hälsa påverkas av balansen mellan resurser och belastning. Twitch Mental Energy Challenge är ett enkelt, socialt och lättsamt sätt att uppmuntra och påminna om beteenden som är nödvändiga för psykiskt välmående. Beteenden som stärker resurserna är t ex återhämtning, socialt stöd, rörelse och rätt näringsintag. Belastningen kan begränsas genom att minska hjärnans informationsflöde, avgränsa och säga nej, minska multitasking, planera och prioritera för att skapa mer kontroll i tillvaron.

Genom att skapa många små förbättringar hos individen, uppnås en stor kollektiv effekt. Programmet kan genomföras oberoende av plats och är alltid tillgängligt, vilket gör att det passar alla företag även de med många kontor eller utspridd personal. Det behöver inte vara svårt och tungt att arbeta med psykisk hälsa.

Mental Energy Challenge

Det är enkelt att komma igång med Twitch Mental Energy Challenge. Vi tar hand om förberedelser, genomförande och uppföljning. Era medarbetare får koll på sin mentala och fysiska hälsa genom en vetenskapligt förankrad kartläggning och utifrån resultat rekommenderade hälsoappar. Sen startar 8 veckors digital hälsoutmaning med fokus på beteenden som främjar psykisk hälsa. En ”stegtävling för hjärnan” – poängjakt i lag där alla kan delta. Deltagarna inspiration och ökad kunskap genom veckomail.

Företaget får före och efter Mental Energy Challenge en rapport på företagets hälsostatus. Rapporten visar också hur er personal står sig jämfört med Sveriges befolkning. För er med ännu högre ambitionsnivå kan individuell hälsocoaching kopplas på.

Prisexempel vid 300 anställda, 500 kr/person varav 25 kr går till välgörande ändamål. Vinnande lag får överlämna insamlad summa.

INNEHÅLL
 • Dedikerad projektledare som hjälper dig med förberedelse, genomförande, support och uppföljning.
 • Digital livsstilsprofil kartlägger mental och fysisk hälsa. Nuläge och uppföljande rapport.
 • Individuell återkoppling och företagsrapport över styrkor och förbättringsområden inkl stress, sömn och återhämtning.
 • 8 veckor digital hälsoutmaning med fokus på vardagsbeteenden som främjar psykisk hälsa t ex återhämtning, sömn, skärmfri tid, arbeta fokuserat, uppmuntra kollega, smartphone utanför sovrummet etc. Ni kan även koppla in företagets värderingar.
 • Lärorika och inspirerande veckomail om psykisk hälsa.
FÖRDELAR FÖR FÖRETAGET
 • Enkelt att komma igång.
 • Lättsamt och roligt sätt att arbeta främjande med psykiskt välbefinnande.
 • Synliggör företagets värderingar.
 • Dokumenterat högt deltagande.
 • Digital plattform ger kostnadseffektivitet.
 • Stärker gemenskap och gör psykisk hälsa till ett samtalsämne.
 • Alla kan delta oavsett nivå och intresse.
 • Oberoende av geografisk plats eller storlek på företag.
 • Uppföljning och mätning av insatsens effekt
 • Få reda på livsstilsrelaterat produktivitetsbortfall
FÖRDELAR FÖR MEDARBETAREN
 • Delta utifrån dina behov, din nivå och ditt intresse.
 • Tillfälle att reflektera och få koll på din psykiska och fysiska hälsa.
 • Bli påmind och lär dig beteenden som ger dig bättre sömn, återhämtning, fokus mm.
 • Lär dig mer om psykisk hälsa.
 • Ha roligt med kollegorna i hälsoutmaningen.
 • Stödet från kollegorna hjälper dig att nå dina mål.

Intresserad av Mental Energy Challenge?

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny