Stressfri produktivitet

-lär dig mer om hur hjärnan fungerar för att skapa kontroll i tillvaron!

Så fungerar det

Syftet med med föreläsningen är att medarbetaren ska få med sig verktyg att använda i vardagen. I Stressfri Produktivitet får deltagaren ökad förståelse för hur hjärnan fungerar och hur våra beteenden som t ex multitasking påverkar hälsa och produktivitet.

Metodik: Teori och reflektionsövningar blandas.

Tid och plats för genomförande: Utbildningen genomförs på plats hos kunden. Seminariet omfattar normalt 60-90 minuter.

Utbildare: Anna Bojlert (Beteendevetare -magisterexamen samt fördjupning inom neuro science, tidigare HR-chef).

Pris 18 000 kr. Pris beror på omfattning och sammanhang. 

INNEHÅLL
 • Neurovetenskap, senaste forskningen kring multitasking & konsekvenser av denna.
 • Minimera avbrott; så frigör du tid med små medel.
 • Varför skjuter jag upp saker & väntar på att det blir bråttom. Kan jag undvika det & slippa stresspåslag?
 • Konkreta verktyg & tips som hjälper.
TIPS
 • Kombinera föreläsning med prova-på pass, t ex Office Yoga eller Mindfulness.
 • Lägg in föreläsning i samband med paus under er konferens eller ledningsgruppsmöte.
 • Hel utbildning 1 plus 1/2 dag inom Self leadership (stressfri produktivitet) ingår i Twitch Performance.
 • Bjud in kunder, partners och kandidater till er föreläsningen och använd den som en marknads-/kundaktivitet för att stärka ert arbetsgivarvarumärke.
OM TWITCH UTBILDNINGAR
 • Inför leverans stämmer Twitch utbildare av med kunden för att kunna möta beställarens förväntningar.
 • Twitch föreläsningar och utbildningar förmedlas på ett inspirerande sätt och har en vetenskaplig grund.
 • Nivån på föreläsningarna anpassas till målgruppen som är företagens medarbetare, chefer, kunder m fl.

Testa Twitch

Kom igång genom att prova någon av våra mest efterfrågade produkter.

Digital livsstilsprofil

-nulägesanalys av livsstil och beteenden

Twitch digitala livsstilsprofil är ett vetenskapligt förankrat, enkelt och kostnadseffektivt sätt att kartlägga individens-, gruppens- och företagets styrkor, risker och förbättringsområden inom livsstil och beteende.

Så fungerar det

Twitch tar hand om planering, genomförande och uppföljning. Inför kartläggning läser Twitch in medarbetarnas e-postadresser från en Excelfil som tillhandahålls av företaget. Varje medarbetare får därefter en unik länk till sin e-post. Denna länk ger access till en enkät som fylls i. Medarbetarna får resultatet i form av hälsopoäng direkt på skärmen. Digitala verktyg för hälsoutveckling rekommenderas till medarbetaren. Företaget får en rapport med de nedbrytningar som företaget önskar. All individdata hanteras konfidentiellt och i rapporten till företaget är alla medarbetare avidentifierade.

FÖRDELAR
 • Nulägesanalys (individ, grupp och organisa- tion), risker och förbättringsområden
 • Beslutsunderlag för investering inom hälsa och friskvård
 • Grund för utvärdering av åtgärder
 • Fånga upp individer med förbättringsbehov
 • Kostnadseffektiv nulägesanalys ger budgetutrymme för hälsoutveckling
FAKTA
 • Webbaserad digital livsstilsprofil
 • Tar 5-10 minuter att fylla i
 • Individfeedback på webben
 • Rapport organisation, konkreta förbättringsförslag
 • Språkstöd finns (eng och sve i nuläget)
FRÅGEOMRÅDEN
 • Ålder, längd, vikt, kön
 • Upplevd hälsa
 • Motion (vardagsmotion & träning)
 • Stillasittande
 • Stress & sömn
 • Kost
 • Symtom (smärta, trötthet mm)
 • Alkohol
 • Tobak
 • Motivation till förändring

Testa Twitch

Kom igång genom att prova någon av våra mest efterfrågade produkter.

Meny