Ryggsmärta – en ökande trend

 

Ryggsmärta ökar i folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät

Enligt folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät ökar nu ryggsmärtan, datan kommer från den årliga enkät som utförs, och 2016 uppgav 46% av svenskarna att man hade ryggvärk, ryggsmärtor eller ischias-besvär. Det är en ökning från tidigare år (2014: 43%) (2015: 42%). I andra omfattande undersökningar (ref 2) framgår att ländryggssmärta drabbar 80% av befolkningen någon gång under livet, och att konsekvenserna av ryggsmärta inte isolerat är ett fysiskt fenomen utan har ett samband mellan sociala, psykologiska och arbetsplatsrelaterade faktorer. Individens eget sätt att hantera smärtan är också avgörande för om smärtan övergår till kroniska besvär. Kostnaden för ryggsmärta till följd av sjukskrivning och förtidspension uppgår årligen till 3 x högre än motsvarande kostnader för alla cancersjukdomar (ref 2).

Nyheten om ökad ryggsmärta fick medialt genomslag hos bland annat TV4. Det är helt klart att trenden behöver bevakas och att insatser för att främja fysisk aktivitet i vardagen och minska stillasittande i samband med mental hälsa blir viktiga fokusområden för att hantera detta. Det är också av vikt att sätta in tidiga insatser vid symtom, och att hjälpa individen med att hantera sin smärta för att på så sätt minimera risken för kroniska besvär.

Marcus Lager vVD

0736250365

 

    Vill du ha mer info?

    Meny