Så skapar du en långsiktig hälsoplan!

Team Twitch Health medverkade förra veckan på konferensen Hälsofrämjande Arbetsplatser. Bland annat talade Fredrik Karlsson, Twitch Health VD om hur en organisation kan gå från friskvårdsbidrag och isolerade hälsoundersökningar till ett målorienterat och framgångsrikt hälsoarbete med fokus på att nå hela organisationen. Vi delar här ett av de konkreta tipsen från konferensen.

Många företag lägger tid och pengar på aktiviteter inom hälsa utan att ha ett tydligt mål och syfte med dem. Genom att ta fram en långsiktig hälsoplan kan företaget öka effekten av sina investeringar inom hälsa. Gör såhär för att ta fram en hälsoplan för ditt företag.

Copyright Twitch Health Capital AB 2018

 

Fördelar med en plan för hälsa

  • Du får en nulägesbild över var ni står idag och vad ni behöver utveckla.
  • Redan vid utformning av planen skapas delaktighet och förankring av arbetet startas.
  • Hälsoarbetets varför, mål och drivkraft fastställs.
  • Kommunicera enklare och tydligare, internt och externt.
  • Enklare att agera proaktivt, dvs rätt aktiviteter för måluppfyllelse prioriteras, snarare än att slentrianmässigt erbjuda aktiviteter.

Förutom ovan är det avsevärt enklare att fånga de viktiga nycklarna för framgångsrikt hälsoarbete. Är du nyfiken på dessa kan du läsa mer om det här.

Kontakt

Om du vill lära mer, ta kontakt med Fredrik Karlsson på, fredrik.karlsson@twitch.se.

 

 

Meny