Trygghetsrådet (TRR) väljer Twitch som hälsopartner

När TRR upphandlade en ny hälsopartner, letade man efter en proaktiv och engagerad partner som kunde arbeta med hälsa på ett modernt sätt. Våren 2019 valde man Twitch efter en gedigen sondering av marknaden.

TRR är Sverige äldsta trygghetsorganisation, (bildades 1974) finns på ett 40 tal platser i Sverige och stöttar med omställning vid exempelvis uppsägning. Idag omfattas 35 000 företag och närmare 950 000 medarbetare är anslutna till TRR.

TRR anställda kommer få tillgång till systematisk kartläggning av hälsa med hälsocoaching och insatser för både individ och organisation. Som hälsopartner kommer Twitch stötta organisationen i hälso- och livsstilsfrågor, för att skapa energi, kraft och balans i livet. Detta genom insatser som skapar förflyttning inom hälsa och livsstil.

Kristin Axelsson (bilden ovan), HR Specialist på TRR, är glad att kunna presentera Twitch som TRRs och Startkrafts nya företagshälsa:

Arbetsmiljökommittén har jobbat länge och målinriktat med att hitta en leverantör som passar vår organisation. Vi känner att vi verkligen hittat rätt och ser nu fram emot ett förebyggande, modernt och nyskapade hälsoarbete tillsammans med Twitch!

 

Det ska bli spännande att komma igång med samarbetet. Vi arbetar nu snabbt för att planlägga höstens aktiviteter. Vi tror genuint på TRR:s målsättning att vilja skapa en arena för energi, kraft och balans i livet. Marcus Lager, vvd Twitch

Kontakt

Twitch Health Capital AB, Marcus Lager, marcus.lager@twitch.se

Trygghetsrådet (TRR) och Startkraft, Kristin Axelson, kristin.axelson@trr.se

Vill du prata företagshälsa, lämna gärna din mailadress så kontaktar vi dig!

    Vill du ha mer info?

    Meny