Twitch Academy – Kritiskt tänkande, vetenskapligt förhållningssätt och sunt förnuft

För många år sedan studerade jag vid GIH. Nya rön hade då uppkommit inom ett ämne och en grupp människor drog slutsatser kring vad detta skulle betyda för i praktisk tillämpning avseende träningsupplägg. Det var då någon som frågade P-O Åstrand (smått legendarisk professor inom fysiologi) vad han ansåg om detta. Han hade då svarat något i stil med ”man is not a rat” och därmed ganska kraftigt avfärdat de slutsatser som dragits.

Slutsatserna hade alltså dragits baserat på råttstudier, från vilka slutsatser förstås inte är direkt generaliserbara till människan. Det är inte ovanligt att slutsatser dras på felaktiga grunder, ibland av ingen orsak, ibland av okunskap och inte sällan av andra bakomliggande drivkrafter som t ex ekonomiska sådana.

Vi har noterat ett gap mellan vetenskap och praktisk tillämpning både hos företag och i idrottsvärlden. Media speglar inte vetenskapen samtidigt som vetenskapens förträdare har svårt att nå fram i media. Detta har blivit ett reellt problem för både företag och konsument. Twitch vill verka för att minska detta gap. Vi är övertygade om att en viktig del i att finna en lösning på detta är ökad kunskap. Vi ser att information som presenteras i media inte sällan är skev och ibland dras direkt felaktiga slutsatser. Rubriker, ingresser och artiklar i dags och veckopress berättar sällan hela sanningen om bakomliggande forskning, forskningsartiklar och dessas design.

För att verkligen förstå och kunna bedöma innehåll i en artikel krävs kritisk tänkande, viss grundläggande kunskap om tolkning av studier och begrepp inom forskning. För att öka kunskap presenterar vi här en begreppslista och en artikel om kritiskt tänkande samt tolkning av studier. Jag kan redan nu varna om att läsningen är relativt torr, ibland kruttorr, precis som vetenskapen. Det roliga ligger dock i att du framöver enklare kommer att kunna ifrågasätta det du läser och då är det mödan värt!

Fredrik Karlsson

VD

    Vill du ha mer info?

    Meny