Twitch föreläser i Almedalen – företagens roll för folkhälsan

Twitch föreläser onsdagen den 2 juli kl 11.00-12.00 i Skandias trädgård intill stora politikerscenen. Twitch VD, Fredrik Karlsson, talar om hur företagen måste ta en aktivare roll för att möta dagens folkhälsoproblem. Han beskriver dessutom ett lyckat exempel där Twitch bidrog till att få 5000 anställda från IT-bolaget Atea och samarbetspartners att röra på sig.

Efteråt kan åhörarna testa sin hälsa; bland annat göra blodtryckskontroll, synscreening, test av syreupptagningsförmåga, få en hälsobedömning och massage. Hälsoseminariet anordnas av försäkringsbolaget Skandia som vill öka fokus på hälsoarbete i företag.

    Vill du ha mer info?

    Meny