Twitch först ut med nytt konditionstest

Twitch har nyligen lanserat ett nytt konditionstestet på cykel; Ekblom Bak-testet, som utvecklats av Fil Dr i medicinsk vetenskap, Elin Ekblom Bak vid Åstrandsinstituet, GIH i Stockholm. Testet ingår som en del i Twitch hälsoundersökning; Twitch Health Check.

Konditionstestet är ett nytt submaximalt test för beräkning av maximal syreupptagning där tidigare felkällor, däribland variation i maxpuls, har minskats eller eliminerats. Twitch testkörde och utbildade sin personal i Ekblom Bak-testet under hösten för att i början av 2014 lansera det hos sina kunder. I dagsläget finns inga andra kända företag som genomför det nya submaximala konditionstestet.

En ny app har nyligen också tagits fram för det nya testet. Läs mer om Ekbom Bak konditionstest på cykel.

För att veta mer om Twitch hälsoundersökningar, kontakta oss!

    Vill du ha mer info?

    Meny