Twitch levererar på MTGs hälsodag

Twitch och MTG har samarbetat under många år inom hälsa och när man skulle anordna en hälsodag för de anställda på huvudkontoret så frågade man Twitch om hjälp. Twitch fick i uppdrag att leda löpträning och föreläsning om ”Hållbar hög prestation och att orka även i morgon” som hölls av Twitchs Nils Edelstam (leg. läkare). Aktiviteterna var välbesökta och uppskattade och MTG uppger att man fick inspiration till vidare hälsosamma aktiviteter för framtiden.

Vid intresse för våra hälsodagar, kontakta Marcus Lager vVD

    Vill du ha mer info?

    Meny