Twitch och KI digitaliserar utbildning i forskningsstudie

Twitch har en särskilt spännande leverans, inom forskningsstudien Fitforlife, som utförs på uppdrag av Karolinska Institutet. I studien utbildar vi patienter som drabbats av psykos till träningsledare för att de ska leda träning för andra patienter inom öppenvårdspsykiatrin. När pandemin kom i början av 2020 stannade all verksamhet av och studien pausades.

Under tiden som studien nu är pausad har Twitch re-designat grundutbildningen och utvecklat den till en onlineutbildning med möjlighet till digital examinering. Den nya utbildningen lyfter hela studien och kommer på ett mycket kostnadseffektivt sätt göra att vi kan nå hela Sverige. Det här är framtiden – det vi först såg som ett problem har vi med Twitch hjälp utvecklat till en framgångsfaktor! Yvonne Forsell, professor vid Karolinska Institutet.

Mer information

Läs om studien på Fitforlife – en studie om mentorsledd träning som en del av behandlingen av psykossjukdom.

Kontakt

Kontakt gällande forskningen: Karolinska Institutet, Yvonne Forsell, Professor, tel 070-946 09 91, e-post yvonne.forsell@ki.se. 

Kontakt gällande utbildningen: Twitch Health Capital AB, Anneli Wallström Söderbom, projektledare, tel 070-657 47 76, e-post anneli.soderbom@twitch.se. 

    Vill du ha mer info?