Twitch vd i podd om framgång och misstag i företagshälsa

Många vill jobba med hälsa men alla lyckas inte. Fredrik Karlsson, vd på Twitch Health berättar om framgångsfaktorer och vanliga misstag inom företagshälsa i podden Health For Wealth. Klicka här om du vill lyssna på avsnittet.

Om du hellre vill läsa än lyssna så sammanfattas samtalet mellan Boel Stier, Ann-Sofie Forsmark och Fredrik Karlsson såhär:

Målen behöver vara kända

Fredrik Karlsson, vd på Twitch Health, berättar att många organisationer har mål för sina hälsoinsatser. Men om ingen känner till dem ute i organisationen tjänar det tyvärr inte mycket till. Inte heller om man missar att knyta ihop hälsomålen med organisationens övergripande mål.

Koppla hälsa till verksamheten

Kopplingen mellan hälsoarbetet och effekterna på verksamheten är A och O. Den handlar om förmågan att prestera över tid och om hur bra organisationen är på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Den kopplingen behöver finnas med i målsättningen och kommuniceras löpande, på flera nivåer i organisationen.

En partner är bättre än en leverantör

Att jobba med en hälsopartner kan vara en framgångsfaktor. Men då är det bra om samarbetet utvecklas till ett partnerskap. Ett långsiktigt och effektivt samarbete börjar med att man känner varandra och varandras värderingar. Partnern behöver känna organisationen och kunden behöver kunna lita på partnerns vilja att hjälpa för kundens bästa. Tydlighet och transparens är två andra avgörande ingredienser.

Fredrik ser att många har ett gammalt synsätt på relationen mellan en kund och en hälsoleverantör där kännedomen om den marknad som finns inom business to business inte är så stor. Det ligger förstås både på kund och leverantör att stänga det gapet.

Företagshälsa är större än friskvård

Kunskapen i ledningsgruppen är också ofta låg om hur hälsa och verksamhet hänger ihop. Risken är att ledningsgruppen tänker på rena friskvårdsaktiviteter. Om man kan skapa en samsyn av vad hälsa är i hela organisationen har man skapat bra förutsättningar för att få hög effekt av hälsoarbetet.

Lär mer

Lär gärna mer om framgångsfaktorer i hälsoarbete i artikeln ”3 Framgångsfaktorer i företagshälsa och friskvård”.

    Vill du ha mer info?

    Meny