Ta reda på hur du mår genom vår digitala livsstilsprofil!

– För att delta lämnar du uppgifter nedan innan den 15 maj 2020.

– Den digitala livsstilsprofilen skickas sedan ut till dig i separat e-postmeddelande.

– Pris: Denna tjänst ingår i ditt medlemskap på United Spaces & inbjudan är därför personlig.

-Dina svar hanteras konfidentiellt.

Ta reda på hur du mår genom att besvara ett antal frågor.

Enkäten som är vetenskapligt förankrad tar ca 10 minuter att svara på. Dina svar hanteras konfidentiellt. Ta dig tid att reflektera över din hälsa och vilka eventuella förändringar du vill göra i din livsstil.

Svar direkt på skärmen efter ifylld enkät!

Du får svar på din nuvarande hälsostatus kopplat till livsstilsrelaterade styrkor och förbättringsområden. Du får veta hur du ligger till inom bland annat motion, upplevd hälsa, stress, sömn, symtom och kost.

Lämna din e-post senast 15 maj för att delta!


    Meny