World Mental Health Day den 10 oktober

Idag är det World Mental Health Day. Arbetsgivare och chefer som genomför aktiviteter för att främja psykisk hälsa och stötta medarbetare som har psykisk ohälsa kan se förbättringar, inte bara på medarbetarnas hälsa utan också på produktiviteten på arbetsplatsen. En negativ/dålig arbetsmiljö å andra sidan, kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa, skadligt bruk av alkohol, frånvaro och förlorad produktivitet.

Hur gör man för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen?

WHO ger här några bra tips på hur du kan arbeta med psykisk hälsa på arbetsplatsen. Det går också bra att kontakta Twitch Health för konkreta förslag för att stärka friskfaktorer och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen:

Fredrik Karlsson, fredrik.karlsson@twitch.se

Elsa Harrysson, elsa.harrysson@twitch.se

Sprid ordet, skapa medvetenhet och ha en riktigt bra World Mental Health Day 2017!

    Vill du ha mer info?

    Meny