Anställdas hälsa i topp när Sverigestudien lanseras

Anställdas hälsa ligger i topp som önskad värdering när ett statistiskt säkerställt urval av människor bosatta i Sverige tillfrågats. Samtidigt har anställdas hälsa med en tionde och sista plats tagit sig in på listan över nu rådande värderingar på svenska arbetsplatser.

Dessa resultat och många andra presenteras den 25 maj 2016 när Sverigestudien lanseras i Stockholm. Sverigestudien och dess resultat intresserar oss och därför bevakar vi lanseringen som sker den 25 maj. Vi rapporterar från evenemanget via Twitter på Twitch_health.

Om Sverigestudien

Av www.sverigestudien.se framgår att Sverigestudien bidrar till ökad förståelse och viktiga insikter om klimatet som präglar vår samtid. Hur kan dessa insikter bidra till en dialog om vår tids största utmaningar och möjligheter, på våra arbetsplatser och i samhället i stort?

Studien kan användas av alla och är obligatorisk läsning för beslutsfattare, arbetsgivare och politiker som vill få en uppdaterad och djupare inblick i vad som driver Sverige framåt. Studien genomförs av Preera i samarbete med SKL och AB Volvo.

En sammanfattning av studien kan läsas här.

    Vill du ha mer info?

    Meny