Bostadsförmedlingen väljer Twitch Health

Bostadsförmedlingen i Stockholm väljer Twitch Health som leverantör av fysisk behandling, Twitch kommer att leverera fysisk behandling i form av företagsmassage till bostadsförmedlingens 100 anställda. Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyreslägenheter i Stockholmsregionen. Varje år förmedlas runt 12 000 lägenheter. Vi på Twitch är glada att valet föll på oss som leverantör i en upphandling som ställde krav på hög kvalitet och erfarenhet. Uppdraget startar under våren 2018.

För frågor om uppdraget: Marcus Lager vVD/Partner Twitch Health, marcus.lager@twitch.se, +46736250365

    Vill du ha mer info?

    Meny