Trygghet och ansvar i Twitch verksamhet, covid-19

Uppdaterad 2022-01-10

På Twitch arbetar vi sedan pandemins utbrott med att minska smittspridningen. Med anledning av de lokala allmänna råden från Folkhälsomyndigheten den 29 oktober delar vi här med oss av vad vi gör och har gjort.

Twitch värnar om en hälsosam och trygg miljö för våra kunder och medarbetare. Vi följer rekommendationer, regler och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten (FHM) och andra myndigheter. Vi anpassar vår verksamhet när direktiven ändras och gör enskilda bedömningar utifrån varje kunds förutsättningar. Vår samlade bedömning i nuläget är att vår verksamhet kan fortsätta bedrivas på ett säkert sätt i de flesta fall.

Vi är övertygade om att vi kan skapa energi och välbefinnande, pandemin till trots, om vi tillsammans gör vårt yttersta för att ta ansvar.

Nedan finner du mer information om vad vi gjort och hur vi anpassat vår verksamhet.

Information om vår verksamhet med anledning av covid-19.

Twitch bevakar och följer myndigheternas rekommendationer, råd och föreskrifter ang covid-19 däribland Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Av dessa rekommendationer har följt att en del företag valt att stänga sina kontor, vilket inneburit att Twitch fysiska leverans omöjliggjorts. Till dessa kunder har Twitch kunnat erbjuda digitala hälsotjänster för att behålla hälsa bland våra kunders medarbetare.

Hos de företag som inte stängt och där vår fysiska leverans fortgår i form av gruppträning, PT, behandling mm har vi gjort en rad förändringar även om mycket sedan länge varit en naturlig del av vår verksamhet, däribland riktlinjer för hygien och ett vetenskapligt förhållningssätt till information.

Här nedan finns en sammanställning av de åtgärder vi infört för att minska smittspridningen i vår verksamhet.

Riskbedömningar

 • Vi gör regelbundna riskbedömningar i verksamheten med avseende på såväl smittspridning som arbetsmiljö.
 • Vi för en tät kunddialog för att göra avvägningar om vad som är rätt beslut för varje enskilt kundföretag.

Detta gör vi med anledning av covid-19

 • Vi påminner våra medarbetare och kunder att vara källkritiska för att kunna agera på faktabaserad och väl förankrad information.
 • Vi uppmanar alla våra medarbetare att vaccinera sig mot covid-19.
 • Vi påminner våra medarbetare om särskilda regionala riktlinjer.
 • Vi uppmanar våra kunder och personal att följa riktlinjer och rekommendationer samt informerar om hur man hindrar smittspridningen.
 • Förutom myndigheternas direktiv uppmanas våra medarbetare att följa kundens interna rekommendationer.
 • Vi erbjuder hälsotjänster digitalt eller utomhus, se nedan.
 • Medarbetare eller deltagare uppmanas stanna hemma om hen är sjuk, även vid lättare symtom eller befarad smitta.
 • Neka personer som är sjuka att delta i vår verksamhet.
 • Medarbetare uppmanas att informera om hen befunnit sig i ett riskområde vid resa (enl UD).
 • Om medarbetare varit sjuk, avvakta 2 dagars symtomfrihet innan du återvänder till sociala sammanhang. Om du bor med någon som har konstaterats smittad med covid-19, gäller hemisolering med samma regler som om du var smittad.
 • Uppmaning att hålla avstånd.
 • Hygien, handtvätt (minst 20 sek) och/eller handsprit (minst 60% alkohol), kontaktytor och material desinficeras mellan varje kund.
 • Uppmaning att vid uppkommen hosta och nysning, gör alltid detta i armvecket.
 • Undvik röra i ögon, näsa och mun.
 • Då FHM nu fattat beslut om att munskydd kan vara av värde för att minska smittspridningen, så använder vi munskydd enligt FHM rekommendation i vår verksamhet.
 • Vi har minskat antalet deltagare i gruppaktiviteter så att avstånd kan hållas.
 • Vi anpassar gruppaktiviteter så att deltagarna ej delar på redskap, har närkontakt eller bidrar till situationer som kan skapa trängsel.
 • Arbetskläder och textilier tvättas innan användning (minst 60 grader).
 • Aktiviteter kan startas senare, och/eller avslutas tidigare ifall åtgärder krävs för att förhindra smittspridning, ex minska trängsel.
 • Vi tar inte i hand när vi hälsar på varandra.
 • Vi tillämpar gällande bestämmelser i pandemilagen.
 • Vi tillåter vaccinering på arbetstid för vår personal.

Digitala hälsolösningar

Vi erbjuder våra kunder digitala hälsotjänster som PT-Online, Twitch on Demand, Mental Energy Challenge, livesända gruppträningspass, webbinars, hem-ergonomi, digital livsstilsprofil med mera. Dessa tjänster erbjuds stand alone eller som delar i ett långsiktigt hälsoprogram. Genom digitala hälso- och friskvårdstjänster kan du som kund erbjuda dina medarbetare stöd på ett säkert sätt.

Mer information och frågor

Om du har några frågor kring ovanstående eller som berör vår verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till oss på support@twitch.se. 

Till grund för våra åtgärder och beslut har vi:

  Vill du ha mer info?

  Meny