Twitch tar pulsen på makthavarna

Den politikernischade sajten makthavare.se tog i år pulsen på Twitch hälsotester under Almedalen. Makthavare.se var med när kommunikationsföretaget OakRivers VD Ulrika Ekström smygstartade med en Health Check från Twitch.

I Twitch hälsoscreening – Twitch Health Check – ingår bl.a. en webbaserad livsstilsenkät tillsammans med blodtryck, vägning på impedansvåg för fördelning av inre fett- och muskelmassa, mätning av bukomfång, submaximalt konditionstest på cykel samt coaching inom livsstilsrelaterade ämnen såsom kost, motion, stress.

Läs artikeln här: http://makthavare.se/2014/06/30/vet-du-hur-du-mar/

    Vill du ha mer info?

    Meny