Twitch Wellbeing 2.0, digitalt och långsiktigt hälsoprogram med proaktivt fokus

Twitch Wellbeing 2.0 är ett socialt, långsiktigt och proaktivt sätt att aktivera er personal. Programmet är digitalt och fokuserar på mental, fysisk och social hälsa med aktiviteter för att öka social interaktion, rörelse förbättra sömn och balansera stress. I många program har vi skapat över 80-90% deltagande, se våra cases och nyheter. Genom små förbättringar hos många medarbetare, uppnås en stor kollektiv effekt. Programmet kan genomföras oberoende av plats och är alltid tillgängligt, vilket passar företag med många kontor, utspridd personal eller sk ”hybrid work”. En dedikerad kundansvarig hälsoakademiker finns med er för att säkra rätt innehåll i programmet långsiktigt.

Twitch Wellbeing 2.0

Det är enkelt att komma igång med Twitch Wellbeing 2.0. Vi tar hand om förberedelse, kommunikation, genomförande och utveckling. Era medarbetare får koll på sin livsstil genom en vetenskapligt förankrad kartläggning och kan utifrån insikter från denna ta del av mental & fysisk träning, sociala grupper, chatt med hälsocoach, föreläsningar och en lagbaserad poängjakt där alla medarbetare deltar på sin nivå.

Som företag får ni före och efter hälsoutmaningen en rapport på företagets hälsostatus. Rapporten visar också hur er personal står sig med jämförbar population. För er med en ännu högre ambitionsnivå ger Twitch Wellbeing 2.0 erbjuder vi individuell coaching och en dedikerad Corporate Health Coach.

Cirka pris/månad för årsabonnemang, företag med 300 medarbetare, 57 000 kr ex moms (motsvarar 190 kr/medarbetare och månad). Innehåll nedan.

INNEHÅLL
 • Twitch Partner; förberedelse, genomförande och löpande justering av innehåll för att möta förändringar.
 • Kommunikation och onboarding, kick-off webbinar & digital onboarding.
 • Digital livsstilsprofil, hur mår individ och företag? Inkl rapport över styrkor och förbättringsområden, nuläge och uppföljning.
 • Individuell hälsocoaching till alla i förbättringsgrupp
 • Twitch on Demand hälsoplattform inkl chatt med hälsoakademiker, pass, program, ergonomi, föreläsningar mm.
 • Live webbinar, 3 st per år, t ex Sleep, Let’s Move, Sustainable eating mm
 • Digital hälsoutmaning för hela företaget, en utmaning/år.
 • Kvartalsmöten med statistik och utvecklingsförslag.
FÖRDELAR FÖR FÖRETAGET
 • Proaktiv, långsiktig, digital hälsolösning som tar ett samlat grepp. Mer än en app eller någon veckas stegtävling.
 • Enkelt att komma igång.
 • Inkluderande; alla kan delta utifrån sin nivå och intresse inom mental, fysisk och social hälsa.
 • Mätbar hälsoeffekt och systematik.
 • Bygger på gemenskap och gör hälsan till ett samtalsämne.
 • Dokumenterat högt deltagande.
 • Twitch som partner hjälper er att utveckla och anpassa till ändrade behov. Sparar tid för HR.
 • Oberoende av geografisk plats, passar ”hybrid och remote work”.
FÖRDELAR FÖR MEDARBETAREN
 • Få in hälsa i vardagen.
 • Delta utifrån dina behov, nivå och intresse. I appen får du kom-igång-program, mindfulness, yoga, styrka, löpning, skidåkning, äta hållbart mm.
 • Chatt med hälsoakademiker, träningspass, program mm.
 • Få koll på hur du mår inom hälsa som helhet genom digital livsstilsprofil.
 • Titta på föreläsningar on demand och live inom ergonomi, fysisk aktivitet, kost, beteendeförändring och återhämtning.
 • Följ din egen utveckling och sätt mål för din hälsa i appen.
 • Ha kul med kollegorna och nå dina mål! Gå med i hälsoutmaningar och sociala grupper.
 • Synka med Garmin, Polar, Apple Health etc.
 • Köp PT-Online för ditt friskvårdsbidrag.

Erbjudande

Satsa på en proaktiv hälsolösning som ger dokumenterad effekt. Låt dig inspireras av våra koncept!

Twitch
At Work

En fysisk plats för företagets hälsoarbete ökar medarbetarnas deltagande. Onsite leverans och digitala tjänster. Pris per år beror på ambition och företagets storlek.

500:- till 3 000:-
/medarbetare

Twitch
Wellbeing 2.0

Ett digital hälsoprogram som är socialt,
långsiktigt och proaktivt. Ta ett systematiskt grepp om hälsoarbetet. Pris/månad för företag med 300 medarbetare vid årsabonnemang.

198:-
/medarbetare

Twitch
On Demand

Plattformen som samlar företagets hälsoerbjudande. Mental & fysisk träning, hälsochatt, föreläsningar mm. Pris per månad för företaget, access till basutbud för 300 medarbetare.

2 800:-
/hela företaget

Testa Twitch

Kom igång genom att prova någon av våra mest efterfrågade produkter.

Meny