Ger inköp av höj- och sänkbara skrivbord några hälsoeffekter?

Många företag väljer att köpa in höj- och sänkbara skrivbord till arbetsplatsen. Detta bland annat för att minska trötthet och smärta i kroppen samt minska stillasittande under arbetsdagen med en indirekt påverkan på personalens hälsa. Frågan är om inköp av höj- och sänkbara skrivbord verkligen ger förväntad effekt. Vi har tittat på några studier som genomförts inom området.

Stillasittande ger negativa hälsokonsekvenser

De senaste åren har studier gång på gång visat att vår inaktiva livsstil med många stillasittande timmar per dag leder till en ökad risk för livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, metabolasyndromet och i viss grad diabetes typ 2. (1, 2, 3, 4)

Vad säger forskningen om effekten av höj- och sänkbara skrivbord?

En större meta-analys i mars 2016 konstaterade att vi har väldigt låg evidens (svaga bevis) för att införandet av höj- och sänkbart skrivbord påverkar stillasittande i den utsträckning att det kan minska hälsoriskerna som uppstår vid långvarigt stillasittande. Meta-analysen granskade både studier med endast införande av höj- och sänkbart skrivbord samt studier med införandet av höj- och sänkbart skrivbord kombinerat med rådgivning. Båda metoderna visade sig ha en viss effekt och minskade stillasittande om man jämförde med kontrollgrupperna som inte fick något höj- och sänkbart skrivbord. Dock minskade inte stillasittandet hos någon av grupperna tillräckligt mycket för att minska hälsoriskerna.

De studier som inkluderades i meta-analysen ansågs ha generellt låg kvalitet.  Forskarna efterfrågar därför fler större och mer långvariga studier (längre än 3-6 månader) på ämnet. Man såg också i studien att införande av höj- och sänkbart skrivbord inte hade en anmärkningsvärd effekt på varken arbetsprestation, muskelo-skeletala symptom eller sjukfrånvaro.  Det behövs mer forskning om vilka insatser som kan minska individernas sitt-tid.  (5).

Vikten av implementering

En reflektion baserat på vår erfarenhet av hälso- och friskvårdsarbete på företag är vikten av implementering av en produkt eller verktyg för ökad hälsa. Det finns generellt många verkningsfulla verktyg men om de inte används uteblir förstås effekten. Ett inköp av ett höj- och sänkbart skrivbord fungerar inte förrän medarbetaren också anpassar sitt beteende. Valet av metod för en lyckad implementering är därför viktigt. Läs även mer om hur du skapar högt deltagande i hälso- och friskvårdsarbetet på ditt företag här.

Lycka till och kom ihåg att höja skrivbordet!

Emelie Backlund, leg fysioterapeut

Referenser

1. Chau JY, Grunseit A, Midthjell K, et al. Sedentary behaviour and risk of mortality from allcauses and cardiometabolic diseases in adults: evidence from the HUNT3 population cohort. Br J Med. 2013. 19.
2.  Maher CA, Mire E, Harrington DM, et al. The independent and combined associations of physical activity and sedentary behavior with obesity in adults: NHANES 2003-06. Obesity. 2013;21:E730-7. 20.
3. Proper KI, Singh AS, van Mechelen W, et al. Sedentary behaviors and health outcomes among adults: a systematic review of prospective studies. Am J Prev Med. 2011;40:174-82. 21. Wilmot EG, Edwardson CL, Achana FA, et al. Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular
4. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12803/R2012-07-Stillasittande-och-ohalsa.pdf
5. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010912.pub3/abstract,
6. http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/FYSS-kapitel_Metoder-att-individanpassa-FA.pdf,
7. Prochaska JO, Norcross JC, DiClemente CC. Changing for good. A revolutionary sixstage program for overcoming bad habits and moving your life positively forward. New York: Quill; 2002;
8. Spencer L, Admans TB, Malone S, Roy L,Yost E. Applying the transtheoretical model to exercise.A systematic and comprehensive review of the literature. Health Promotion Practice 2006;7:428-43.

    Vill du ha mer info?

    Meny