Ramboll kartlägger hälsa med Twitch Digitala Livsstilsprofil

Ramboll, som arbetar aktivt med hälsa och friskvård, identifierade behovet att på ett enkelt och effektivt sätt kartlägga hälsa och livsstilsrelaterade beteenden i företaget. Viktigt var att medarbetarupplevelsen skulle vara positiv, samtidigt som metoden var vetenskapligt förankrad och väl beprövad. Man såg också ett behov av att kunna bryta ned resultatet på divisionsnivå för att arbeta vidare med resultatet.

Efter genomlysning på marknaden för företagshälsa föll valet på Twitch Digitala Livsstilsprofil, ett vetenskapligt förankrat, enkelt och kostnadseffektivt sätt att kartlägga individens-, gruppens- och företagets styrkor, risker och förbättringsområden inom livsstil och beteende. Läs mer om samarbetet mellan Twtich och Ramboll här.

Vill du ta reda på hur hälsoläget är i din organisation? Lämna din mail så tar vi kontakt!

    Vill du ha mer info?

    Meny