Rekrytera med hälsa som hävstång – the basics

Många rekryterare vittnar om att tillgången på kunnig arbetskraft är knapp inom flera sektorer. Det gör rekrytering svår och bland annat går det för vissa typer av utvecklare enligt uppgift 1 sökande på 3,5 lediga tjänster. Samtidigt förändras vår omvärld, förväntningar och värderingar på arbetsmarknaden är annorlunda nu än för ett antal år sedan.

Rekryterare inom flera branscher tittar därför på hur man kan locka till sig rätt kandidater genom olika erbjudanden och förmåner. Många rekryterare vittnar också om att kandidaternas fokus har skiftat. Hög lön och förmåner rankas allt lägre i barometern för vad som blir avgörande när man väljer en arbetsgivare (ref 1), arbetsgivare väljer därför att arbeta med sin employer branding, dvs extern och intern marknadsföring av företaget som arbetsgivare. Det är viktigt att förstå de drivkrafter som ligger bakom, de sociala, självförverkligande, och hållbara synsättet blir allt viktigare för generationen 80/90-talister (ref 2). Denna grupp av kandidater kan hänföras till generationen: Varför?

Ett exempel är att det tidigare räckte med att skänka pengar till en organisation för att göra samhällsnytta ur ett employer branding perspektiv, men numera blir fråga, Varför? Allt viktigare, dvs varför skänker ni pengar till organisation X och inte till organisation Y? Man ifrågasätter och identifierar sig med en arbetsgivare. I en tid då jobb och privatliv flyter ihop blir förhållandet till sin arbetsgivare/arbetsplats alltmer viktigt. För medarbetare att ha samsyn och känna för den övergripande målsättningen och visionen är av stor vikt.

Många rekryterare berättar också om att rörligheten på arbetsmarknaden är alltmer kännbar, s.k ”livstidsanställningar” där man arbetar hela livet hos en och samma arbetsgivare blir alltmer ovanliga. Attraktionskraften och kommunikationen i företagets employer branding är därför en strategisk fråga, som blir avgörande för företagets överlevnad och snabbfothet.

Hur kan hälsa vara en hävstång i rekrytering?

En tydlig målsättning och strategi med företagets hälsoarbete är viktig i kommunikationen med anställda och kandidater, en strategi syftar till att underlätta och möjliggöra vägen till målsättningen. En äldre variant på hur hälsa kan användas för att tydliggöra ett företags erbjudande till en potentiell kandidat skulle kunna vara:

 • Friskvårdsbidrag
 • Företagshälsovård
 • Sjukvårdsförsäkring

Vår bild av nuläget är att dessa faktorer inte är avgörande i valet av framtida arbetsgivare, utan mer hygienfaktorer, dock är det inte helt ovanligt att detta lyfts som det isolerade erbjudandet till kandidaten. Vi har under åren träffat flera företag som tagit ett större omtag kring hälsa som hävstång och employer branding, ett exempel på vad man gör kan vara:

 • Tydlig målsättning och strategi som är känd av alla
 • Drift och egen friskvårdsanläggning
 • Arbetsplats med uppmuntring till fysisk aktivering
 • Chefer utbildas i hälsosamt ledarskap
 • Hälsa uppmuntras och premieras i vardagen
 • Utvecklingssamtal där fokus på hälsa är en viktig del

Ovan är ett axplock på hela eller delar av erbjudanden som arbetsgivare använder sig av för att lyfta employer branding. Det är såklart viktigt att alla känner till den lösning som företaget erbjuder, precis som att målsättningen och visionen delas av de anställda på alla nivåer samt omsätts i praktisk handling för att få en kollektiv effekt. Ett exempel, är ett framstående företag inom IT som utgår ifrån att inte själva (som arbetsgivare) publicerar vad man gör externt, utan mäter utfallet av om något har lyckats genom de anställdas engagemang och delning via sociala medier ”det är bättre om andra berättar om vad vi gör, än att vi själva gör det”. De anställdas upplevelse av arbetsplatsen väger tungt i det här fallet.

Checklista employer branding hälsa

Några viktiga frågor att gå igenom för att stämma av ert arbete inom hälsa kopplat till employer branding:

 • Har ni en tydlig målsättning och vision för hälsoarbetet?
 • Finns det en hälsostrategi?
 • Är målsättning, vision och strategi känd av alla?
 • Efterlevs hälsostrategin i vardagen?
 • Har ni en fungerande plan för att kommunicera hälsoarbetet externt och internt?
 • Hur arbetar era branschkollegor/konkurrenter om arbetskraft? Hur står ni er i en jämförelse?
 • Har ni expertis internt eller externa partners att samarbeta med inom detta område?

Marcus Lager, vVD

+46 73-625 03 65

Referenser

Ref 1 https://vision.se/nyheter/2016/oktober/bra-kollegor-ar-viktigare-an-hog-lon/

Ref 2 http://cio.idg.se/2.1782/1.529529/lar-dig-alska-80–och-90-talisterna

 

 

Meny