Mindfulness – vad säger forskningen om denna trendiga metod?

I direkt översättning betyder mindfulness sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på att vara uppmärksam på det som händer just nu och på att lära sig att vara närvarande i det. Genom Mindfulness skapas denna uppmärksamhet genom en nyfiken och accepterade inställning, det vill säga, utan att du värderar eller dömer det du upplever i nuet. En viktig del i mindfulness är också en mer accepterande hållning mot dig själv och mot andra. Att du ser kärleksfullt och ömsint på sig själv, eller i alla fall skapar
en neutral självbild, har stor betydelse för att du ska må bra. (1)

Forskning eller en tillfällig trend?

Det finns forskning som visar positiva effekter hos de som tränar mindfulness. Mindfulness och dess forskning är ett område som växer explosionsartat. Man räknar med att det släpps över 500 forskningsartiklar varje år. Forskningen berör både hur mindfulnessträning kan påverka olika grupper av patienter men också en påverkan på arbetsgrupper som upplever hög daglig stress, exempelvis på arbetsgruppen sjuksköterskor (2). Det forskningen har visat är att mindfulness kan minska individers stressnivå, minska oro och ångest (3, 4), samt göra oss bättre på att styra vår uppmärksamhet. Konceptet Mindfulness bygger på att du tränar din hjärna att tänka på ett visst sätt och effekten kommer inte efter enbart en gång (5). Den återkommande träningen av tankesättet har också visat sig ge effekter på individers koncentrationsförmåga och på hur de använder sin hjärnkapacitet optimalt. Man har också kunnat se förändringar i hjärnans sätt att arbeta i samband med Mindfulnessinventioner (6).

För att få reda på mer om Mindfulness så ringde upp en av pionjärerna inom Mindfulness i Sverige, Marie Ryd. Marie är dr i medicinsk vetenskap, föreläsare och vetenskapsjournalist. I sin egenskap av konsult har hon fokus på ledarskap och självledarskap med en bakgrund som forskare inom bakteriologi /immunologi.

Vi frågade Marie varför hon tror Mindfulness är så aktuellt just nu och hon menar att en av orsakerna är att vår vardag blivit närmast kaotisk med tanke på alla intryck vi dagligen matas med. Hjärnforskare kallar det ”kognitiv overload”. Det beror inte bara på informationen från våra smartphones och medier utan på hela samhällsklimatet. Det tas för givet att man ska ha många bollar i luften vilket egentligen är ett nytt fenomen för våra hjärnor. Den så kallade moderna människan som förväntas ”multi-taska” har funnits väldigt kort tid, bara ca 200 000 år, sett ur ett evolutionärt perspektiv och kraven på våra hjärnor i dagsläget är långt ifrån vad kraven på savannen ställde. Enligt Marie pågår det studier som undersöker hur Mindfulnessträning påverkar såväl arbetsmiljö som medarbetarnas hälsa och företagens affärer, men ännu är inga av dessa studier publicerade.

Det råd som Marie vill ge till företag som väljer att använda sig av mindfulness är att arbeta med konceptet under en lång tid då mindfulness kräver träning för att hjärnan ska påverkas positivt. Många är ivriga att komma igång praktiskt men glömmer förankringen och att betona den vetenskapliga bakgrunden och risken att tappa medarbetarna på vägen ökar då, enligt Marie. Det är också viktigt att ledarna går i täten och erfar vika fördelar det för med sig. En rekommendation är att man skapar dagliga rutiner på arbetsplatsen där man påminner och uppmuntrar medarbetarna till daglig mindfulnessträning.

Vill du veta mer  vad som sker i forskningsvärlden gällande mindfulness rekommenderas tidskriften Holone.se som Marie Ryd ligger bakom. Där publiceras den senaste forskningen inom neuroscience, de vill säga kunskapen om hjärnan och dess funktioner och hur man kopplar det till näringslivet och det vi kallar ”Neuroledarskap”. Gå även in på Holone.se om ni vill veta mer om vad de erbjuder för olika tjänster.

Är Mindfulness något ditt företag känner ett behov av, ta kontakt så berättar vi mer om vad vi på Twitch erbjuder inom mindfulness.

Emelie Backlund Fysioterapeut & projektledare

+46707344593

 

Källor

 1. www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness/
 2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19590469
 3. www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0887618517300075
 4. http://www.nature.com/nrn/journal/v16/n4/full/nrn3916.html
 5. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pmc/articles/PMC3899282/
 6. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1745691611419671
 7.  https://goamra.org/

  Vill du ha mer info?

  Meny