Samtalet som ökar motivation hos medarbetaren

De flesta vet vad som är bra för hälsa, att man ska röra på sig, sova tillräckligt och äta balanserat. Varför är det då en stor andel som lever i en vardag som inte är fullt lika hälsosam? Motivation är en viktig och avgörande drivkraft i förändring. Arbetsplatsen kan bidra till ökad motivation bland annat genom socialt stöd och genom ledarens agerande.

En beprövad teknik för att coacha individer till förändring inom livsstil är motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing). (1) Den här tekniken kan du som chef använda för att stötta dina medarbetare för ökad motivation, hälsa och prestation.

Vad är motiverande samtalsteknik (MI)?

Motiverande samtal bygger på att skapa en välgrundad inre motivation till förändring. Förhållningssättet är samarbete, autonomi och att stimulera till individens egna förändringsprat. Individen själv är expert på hur denne kan genomföra en förändring. Tekniken kan användas för att locka fram och förstärka motivation. Samarbete innebär att individen själv har huvudrollen i samtalet och samtalsledaren agerar konsultativt. Autonomi innebär att samtalsledaren bekräftar individens ansvar och kontroll över sitt eget liv och förändring. Att vägleda mot förändringsprat innebär att lägga fokus på individens upplevelser. Detta genom att förstärka uttryck av förändringsprat och att utveckla individens tankar. (2)

Motiverande samtal uppstod från början som en metod för behandling av alkoholmissbruk men har senare visat evidens även till förändring inom andra livsstilsfaktorer så som kost och motion. (1)

Motiverande samtal, så gör du

Använd samtalet för att vägleda och vara ett stöd till att individen själv uttrycker möjligheter till förändring och därmed motivation.

Viktiga principer i denna metod är:

 • Ett empatiskt och reflekterande lyssnade.
 • Att inte argumentera när individen ser motstånd till förändring, istället undersöka varför.
 • Förstärka individens tro på sin förmåga och möjlighet till förändring.

Hur kan detta användas:

 • Lyssna aktivt, använd öppna frågor så som; hur skulle det påverka dig, vad skulle det finnas för vinster i en förändring, vilket stöd skulle du behöva.
 • Lyssna efter signaler på förändringsprat, reflektera genom att återberätta vad individen uttrycker mellan nuläge och förändring. Genom att återberätta vad individen uttrycker fortsätter ofta tankegången än längre kring ämnet.
 • Bekräfta individen genom att förstärka positiva uttryck. Uppmärksamma ansträngningar och framhäv positiva insatser.

En individs motivation kan befinna sig i olika stadier av benägenhet till förändring. Det är framförallt när ambivalens uppstår som motiverande samtal kan användas för att förstärka motivationen. Få studier finns på arbetsplatser avseende tekniken, men däremot vet man att det öppna förhållningssättet i samtalsmetoden skapar en inre motivation och långvarig förändring.

 

Elsa Harrysson, Projektledare & Hälsopedagog. Fil kand. Idrott inr. Hälsa, folkhälsa avanc. nivå.

+46 (0)739 44 55 73
Läs mer om Motiverande samtal:
Referenser:
 1. Rubak, S. Sandbaek, A. Lauritzen, T. Christensen, B. Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. Department and Research Unit of General Practice, University of Aarhus, Denmark. 2005.
 2. Miller, W. R. Rollnick, S. Motivational Interviewing Helping People Change. Guildford Press. 2012

  Vill du ha mer info?

  Meny