Väsbyhem och Twitch Health i samarbete för bättre hälsa!

I början av november går startskottet på Twitch digitala hälsoutmaning ”Mental Health Energy Challenge” för medarbetarna på Väsbyhem!

Hälsoutmaningen är ett helhetsinriktat program där fokus ligger på mentala hälsan och med målet att alla ska kunna delta utifrån sin nivå och sin egen potential, oavsett om den individuella utmaningen ligger inom det fysiska, mentala eller sociala området. Upplägget är utformat så att medarbetarna kan utföra samtliga uppgifter helt på distans, vilket är efterfrågat i en period då stora delar av Sveriges företag arbetar hemifrån.

På Väsbyhem arbetar vi aktivt med att uppmuntra våra medarbetare till hälsofrämjande aktiviteter och goda levnadsvanor. Nyligen har vi bland annat öppnat ett eget litet gym på kontoret och tidigare har vi haft hälsans år. För någon månad sedan verkställde vi en ändring av organisationsstrukturen och för att arbeta med att stärka gemenskapen inom nya enheter/avdelningar, samtidigt som vi ser ett behov av att fokusera på den psykiska hälsan, framförallt i dessa tider, har vi valt att genomföra Mental Energy Challenge. Syftet är att medarbetarna på ett roligt sätt ska få med sig tips på hur de på bästa sätt kan skapa positiva effekter på sin psykiska hälsa. Sen är det ett stort plus att alla kan vara med oberoende av om man arbetar på kontoret eller hemma och att det sker på lika villkor”, säger Harminder Mankoo – HR-ansvarig på Väsbyhem.

Vi tycker att det är roligt att Väsbyhem ser värdet i att proaktivt satsa på medarbetarnas mentala hälsa och ser fram emot att få se vilket lag som tillsammans skrapar ihop flest hälsopoäng!

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du kan stärka gemenskap och hälsa på arbetsplatsen i tider av distansarbete, kontakta Alexander Jansson hos oss.

    Vill du ha mer info?

    Meny