Fredrik Karlsson, partner Twitch

3 skäl att satsa på medarbetarhälsan just nu!

Hybrid work, upskilling och self management, många buzzwords blir det. För de flesta företag saknas inte utmaningar. Hur ska arbetsplatsstrategin se ut? Hur ska man ska jobba med kompetensutveckling och hur kan innovationstakten ökas? Allt detta är viktigt.

Så varför skulle företaget med HR i spetsen, just nu, dessutom prioritera satsningar på medarbetarnas hälsa? Jo, det finns flera motiv att stärka företagets energi just nu och vi delar här tre av dem plus ett bonusmotiv.

1. Hälsa är en önskad värdering på arbetsplatsen

När människor i olika undersökningar, bland andra Sverigestudien (1), får besvara frågan om vilka värderingar de vill ska råda på arbetsplatsen, kommer hälsa i topp (1). Eftersom en av de största utmaningarna företagen har är att attrahera och utveckla medarbetarna blir inställningen till hälsa en viktig del i att locka rätt människor.

2. Rise of the social enterprise

Företag värderas, av medarbetare och konsumenter, inte längre enbart utifrån kvalitet på produkter och hur mycket pengar företaget tjänar. Undersökningar från t ex Deloitte (2) och Gartner (3) visar att vi rör oss bort från de perspektiv som Deloitte kallar ”business enterprise”. Istället värderar individen den påverkan som företaget har på medarbetare, leverantörer, närsamhället och hela ekosystemet, ”social enterprise” (2).

Det finns alltså en förväntan från individen på att företaget tar socialt ansvar för sådant som ligger utanför företagets kärnverksamhet. Vi ser även att gränserna mellan arbete och privat suddas ut, inte minst under pandemin, och att de företag som lyckas bygga mellanmänskliga och fördjupade relationer med sina medarbetare får mer engagerade medarbetare och att detta tilltalar ”high performers” (3).

Livsstil och hälsa betraktades tidigare av många som individens ensak. Den tiden är förbi. Företag som lyckas skapa förutsättningar, agera och ta sin del av ansvaret för medarbetarens hälsa kan få åtnjuta ökat engagemang, större attraktionskraft och högre produktivitet.

3. Större potential till förbättring än någonsin?

Vi har verkat inom proaktiv företagshälsa i mer än 20 år och har inom några folkhälsoområden sett en långsam nedgång. Nästan 50% av oss har låg kondition (i förhållande till hälsa, inte fysisk prestation), 1 miljon äter antidepressiva läkemedel och 9 av 10 företag har någon form av hälsoerbjudande med så lite som 60% kännedom och 24% deltagande (4, 5, 6).

Det mest oroande är att det nu finns data som indikerar att de som redan hade sämre hälsovanor innan pandemin har försämrat sina vanor mest. Vi riskerar att bägaren rinner över, om den inte redan har gjort det. Konsekvensen av ohälsosamma livsstilsval har blivit påtagliga under pandemin (7, 8) samtidigt som det saknas agerande på de riktigt stora frågorna. Vi ser detta i samhället men också på företag där utebliven produktivitet i större utsträckning beror på sjuknärvaro än på frånvaro (77% resp 23% av produktivitetsförlusten, ref 9).

Givetvis innebär det här en stor utmaning för individ, företag och samhälle men också en enorm potential. Uppsidan är ökat individuellt välbefinnande och minskat lidande, ökad innovationskraft och motståndskraft att hantera framtida svarta svanar samt bättre odds för en långsiktigt hållbar välfärd.

Bonusmotivet – hälsa en het fråga på företagens agenda

Twitchs kundansvariga har senaste året haft hundratals möten med människor i olika roller på företag, framför allt inom HR. Ett mönster från dessa möten visar att hälsa helt plötsligt ligger högt, om inte högst upp på mötesagendan. Företagsledningen ställer nu frågor om hur man säkrar personalens fysiska, mentala och sociala hälsa.

Med allt detta som utgångspunkt har vi goda förutsättningar att öka energin på företagen runt om i landet. Låt oss tillsammans sätta en ny proaktiv standard för hälsoarbete på företag!

Referenser

 1. Sverigestudien, https://www.sverigestudien.se/wp-content/uploads/2020/11/Insikter-Sverigestudien-sep-2020.pdf
 2. Deloitte, Global Human Capital Trends, 2018-2021: https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/human-capital/articles/2021-human-capital-trends.html
 3. Gartner, Reimagine HR-survey.
 4. Ekblom et al, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2018 October 23. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.13328
 5. Socialstyrelsen.
 6. Gallup, World Happiness Report, https://worldhappiness.report/archive/
 7. Läkartidningen, https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/03/kunskap-kravs-om-fysisk-aktivitet-covid-19-och-overlevnad/
 8. Brittish Journal of Sports Medicine, https://bjsm.bmj.com/content/early/2021/04/07/bjsports-2021-104080
 9. Journal of occupational and environmental medicine/American College of Occupational and Environmental Medicine, October 2013

  Vill du ha mer info?

  Meny