Aditro väljer Twitch för hälsosatsning

Aditro och Twitch har nyligen inlett ett samarbete som syftar till att öka och främja hälsosamma beteenden för Aditros medarbetare. Twitch har hjälpt Aditro med förankring och upplägg för Aditro Health Challenge, en utmaning där varje medarbetare utifrån sitt nuläge samlar poäng för hälsosamma val. Dessa val inkluderar inte bara träning utan även sömn, äta hälsosamt, uppmuntra kollegor till hälsa, öka vardagsmotion med mera.

Om Aditro

Aditro arbetar för att stödja företag i deras HR-, Löne- och finansiella processer samt utveckla och skapa en enklare jobbvardag. Aditro erbjuder innovativa, flexibla lösningar och tjänster så som till exempel HRM system, Ekonomisystem och rekryteringssystem. Läs mer på http://www.aditro.se/node/6.

Mer information

För mer information om samarbetet kontakta fredrik.karlsson@twitch.se.

    Vill du ha mer info?

    Meny