AFA Försäkring och Twitch Health i samarbete

AFA Försäkring som aktivt arbetar med arbetsmiljö och hälsa har valt Twitch Health till samarbetspartner inom friskvård och hälsa. AFA Försäkring såg behovet av en partner med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete med vetenskaplig förankring.

Samarbetet omfattar AFA Försäkrings ca 660 medarbetare och avser för närvarande systematisk kartläggning av hälsa inklusive hälsocoaching samt utbildning av AFA Försäkrings chefer i hälsofrämjande ledarskap.

”Vi valde Twitch som partner för hälsokartläggning och utbildning inom hälsofrämjande ledarskap för att vi vill stärka hälsan hos våra medarbetare och ge våra chefer verktyg till att arbeta hälsofrämjande. Twitch delar vårt synsätt och har ett modernt arbetssätt som gör att vi tillsammans kan skapa en hälsofrämjande arbetsplats.” Maria Liljenberg, HR-specialist AFA Försäkring.

”Vi är glada över möjligheten att tillsammans med AFA Försäkring få bidra till att skapa välbefinnande för såväl individ som företag. Vidare är det knappast någon hemlighet att Twitch värnar om forskning. Det känns därför extra roligt att få arbeta med AFA Försäkring som är en av Sveriges ledande finansiärer av forskning inom arbetsmiljö.” Fredrik Karlsson, vd Twitch Health Capital AB.

Kontakt och info

Fredrik Karlsson, fredrik.karlsson@twitch.se, +46 70 453 41 86.

Maria Liljenberg, maria.liljenberg@afaforsakring.se.

    Vill du ha mer info?

    Meny