Att mäta och räkna på hälsa

Det går idag relativt enkelt att mäta och räkna på hälsoinvesteringar på företag. Bland annat har den arbetshälsoekonomiska analysgruppen under ledning av Malin Lohela Karlsson, Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Karolinska Institutet tagit fram ett verktyg för att räkna på psykisk ohälsa. Verktyget är en guide för att räkna på hälsa och går att följa i olika steg.

Det är många företag som anser att mätning och uppföljning är viktigt. Trots det är vår erfarenhet efter samtal med hundratals HR-/personalavdelningar att det är relativt få företag som väljer att strukturerat mäta och följa upp investeringar inom hälsa, både effekten på hälsa som sådan och de ekonomiska konsekvenserna av insatser på arbetsplatsen.

Det finns sannolikt flera skäl till att företag inte strukturerat mäter och följer upp, några är sannolikt brist på effektiva verktyg på marknaden, resursbrist i form av såväl tid som pengar och begränsad kunskap/know-how.

Tips för att räkna på hälsa

Vi ger här några enkla konkreta tips för att motivera och förenkla att följa upp hälsa och hälsoinvesteringar.

  • Definiera vad som ska mätas, varför, hur och vilka eventuella hinder som finns. Alla analyser och mätning ska ske med ett tydligt syfte där man även tänkt igenom hur resultatet av analysen ska hanteras.
  • Förankra varför mätning ska ske hos viktiga stakeholders på företaget.
  • En stor andel av företag investerar redan idag både tid och pengar i medarbetarundersökningar, hälsoundersökningar, hälsoprofiler etc. Utvärdera befintlig process och verktyg för att säkra att dessa är baserade på evidens och ger det data som företaget behöver för att följa upp vad man önskar mäta.
  • Om kompentensen inte finns internt ta upp dialogen med företagets leverantör av hälsoinsatser för att hitta rätt lösning.
  • Många företag arbetar idag med parallella processer för medarbetarundersökning, arbetsmiljökartläggning, hälsoundersökning o dyl. Med rätt process och verktyg kan företaget spara både tid och pengar. Detta genom att synkronisera förankring, kartläggning, analys (av arbetsmiljö, hälsa, ekonomiska beräkningar etc) återkoppling, insats och uppföljning.

Vill du läsa material om det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget, klicka Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om hälso- och friskvårdsarbete och i synnerhet långsiktiga och systematiska hälsoprogram.

Fredrik Karlsson, fredrik.karlsson@twitch.se, mob +46 70 453 41 86.

 

    Vill du ha mer info?

    Meny