Hälsoarbete och kundengagemang hand i hand

Ateas hälsoprogram Sverigestafetten är ett framgångsrikt case som visar på möjligheten, att i hälsoarbetet som ofta är internt, även engagera kunder, partners och leverantörer. På så vis skapas effekter av hälsoarbetet som vid sidan om ökat välbefinnande också har bäring på företagets affärsmässiga relationer.

Atea vars slogan är ”Vi bygger med Sverige med it” insåg att stillasittande och fysisk inaktivitet är en utmaning inte bara för företagets medarbetare utan även för kunder, partners och samhället i stort. Atea ville påverka detta och startade Sverigestafetten, initialt ett program för ökad hälsa hos personalen. När man fått med 93% av sina 2000 medarbetare på initiativet och drivit programmet en tid tog man nästa steg.

Kundengagemang i hälsoarbetet

I programmets nästa steg bjöds kunder, leverantörer och partners in att delta i både fysiska träffar och programmets digitala utmaning. Engagemanget var stort och över 5000 personer från 40-talet företag och organisationer valde att delta.

Förutom att programmet bland annat resulterade i en ökning av god upplevd hälsa med 35% och antalet individer med regelbundna motionsvanor steg med 30% genomfördes 3 000 kundmöten och aktiviteter med partners och leverantörer.

Programmet som pågår fortfarande är ett mycket bra exempel på hur ett företag kan förena hälsoarbete, kundengagemang och affär. God hälsa hos företagets medarbetare, såväl som starka kundrelationer är en av flera förutsättningar för finansiell framgång. Atea som passerar nu 12 miljarder i omsättning.

Läs mer om hur Twitch Health och Atea arbetade tillsammans i Sverigestafetten.

Dagens Industri 8 februari 2017, Atea passerar tolv miljarder i omsättning.

Läs mer om Atea.

Kontakt: Fredrik Karlsson, Twitch Health, fredrik.karlsson@twitch.se, +46 70 453 41 86.

 

    Vill du ha mer info?

    Meny