Axfood IT AB och Axfood AB satsar på hälsa med Twitch Health

Axfood IT och Axfood AB har under våren tillsammans med Twitch Health engagerat personalen i ett hälsoinitiativ som bland annat resulterat i mer rörelse, ändrade kostvanor och engagerat nära 90% av personalen.

Om hälsoinitiativet

Hälsoinitiativet började med att skapa motivation genom en kick-off med eventkit och föreläsningen Livsstil – ditt val! Här skapades insikter kring det enskilt bästa medarbetaren kan göra för sin egen hälsa. Därefter lanserades Axfood IT AB och Axfood AB Hälsoutmaning, en digital poängjakt i lag, där alla kan vara med på sin egen nivå. Medarbetarna fick även prova på olika aktiviteter som mindfulness och löparcoach. Målet med aktiviteten är att engagera så många som möjligt av medarbetarna och att alla ska kunna delta. Man vill uppmuntra hälsosamma val i stort, inte bara träning. Deltagandegraden är nära 90%. Programmet fortsätter under hösten med fortsatta hälsoaktiviteter. Läs mer om programmets effekter här.

Info och kontakt

För mer info och kontakt; Emelie Backlund, emelie.backlund@twitch.se, +46 70 734 45 93.

    Vill du ha mer info?

    Meny