Barn och ungdomar rör på sig för lite

Succéserie ”Gympaläraren” med Kalle Zackari Wahlström har just avslutats. I ”Gympaläraren” belystes avsaknaden av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar och vilka de lång- och kortsiktiga konsekvenserna denna avsaknad har på hälsa och välbefinnande. Serien gästades av Twitch specialist och forskare Daniel Berglind. I förra veckans Tyngre Träningssnack gjorde Daniel Berglind ytterligare ett framträdande i ämnet då han gästade Tyngres podcast Träningssnack.  I Tyngres Träningssnack diskuterade de betydelsen av barn och ungdomars rörelse och fysiska aktivitet. Bland annat talade de om hur det ser ut i dagsläget, vilka utmaningar samhället står inför och vad som kan göras för att förändra denna ohållbara situation.

Lyssna på Tyngres Träningssnack här!

    Vill du ha mer info?

    Meny