Barns hälsa en hållbarhetsfråga och angelägenhet för samhälle, skola och näringsliv

68% av våra svenska elever når inte rekommendationerna för fysisk aktivitet, detta ger Sverige en jumboplats i Norden. Samtidigt vet vi att fysisk aktivitet påverkar såväl hälsa som barns kognitiva utveckling. Detta framgår av dagens debattartikel författad av Daniel Berglind, Twitch Health och KI samt Cecilia Magnusson, SLL.

Att fysisk aktivitet är viktigt är knappast någon nyhet för många av er som kommer att läsa just detta. Många av oss vet också att för mycket stillasittande är negativt för vår hälsa. Dagens debattartikel upplyser också om det mycket bekymmersamma läge elever i våra skolor befinner sig i. Vi välkomnar mer debatt och alla aktiviteter som kan skapa högre medvetenhet om sambanden mellan fysisk aktivitet, mental och fysisk hälsa samt inte minst rörelsens effekt på studieresultat i skolan.

Daniel Berglind, Twitch Health och KI, medförfattare till debattartikel publicerad i DN 2017-04-05

Näringslivet, en del av lösningen – vem hakar på?

Svenska företag är beroende av medarbetare som kan, vill och orkar vara kreativa och handlingskraftiga. När vi nu vet att fysisk aktivitet påverkar såväl inlärning som hälsa ter det sig som en ”no brainer” att se till att något händer i svenska skolor och det snabbt. Författarna Berglind och Magnusson sträcker ut sin hand till Skolverket, Utbildningsdepartementet och näringslivet.

Vi tror att näringslivet är en av de viktigaste aktörerna i detta med stora vinster att göra genom ett handlingskraftigt och långsiktigt engagemang. Vad Skolverket och Utbildningsdepartementet beträffar vore det tjänstefel att inte ta detta på allvar. Kunskapen finns bland annat hos SLL, låt oss använda den och skapa grund för en hållbar utveckling.

Fredrik Karlsson, vd Twitch Health, fredrik.karlsson@twitch.se, 070-453 41 86

 

    Vill du ha mer info?

    Meny